• Inga favoriter tillagda
Mina favoritorter
  • Översikt

Prognos för

Översikt Sverige

Radar, Norden

Satellit, Norden

AKTUELLT

01 september 2014

Extremt kraftigt regn över Malmö

Under söndag morgon och förmiddag föll extremt kraftigt regn över Malmö, vilket gav upphov till omfattande översvämningar. På 24 timmar föll 100,1 mm, vilket är rekord för Malmö.

 

29 augusti 2014

Augusti blev extremt regnig i västra Götaland

Årets augustimånad kommer i främst landets östra delar att bli ihågkommen för den intensiva värmen i inledningen av månaden.

27 augusti 2014

Forskning om intensiv nederbörd kan öka beredskap för lokala översvämningar

Den senaste tiden har riklig nederbörd över sydvästra Sverige orsakat höga vattenflöden och översvämningar. Ett pågående forskningsprojekt utvecklar flödesprognoser som är bättre på att fånga upp effekterna av plötsliga skyfall. Det ger möjlighet till bättre beredskap vid lokala extrema vattenflöden i framtiden.

25 augusti 2014

Exempel på klimatanpassning för att möta översvämningar

I ett förändrat klimat gör översvämningar att reningsverk och ledningsnät för vatten påfrestas allt mer.  I Halmstad införs en speciell avloppsrening vid höga flöden och i Växjö arbetar kommunen med ytor där vatten kan samlas vid kraftiga regn. Det är två nya exempel på klimatanpassning som beskrivs i en idésamling.

20 augusti 2014

Nytt regnrekord för Västergötland

I västra Götaland föll under tisdagsdygnet 133,7 mm i Hällum i Västergötland. Samtidigt fortsätter regnet att strila ner i de översvämningsdrabbade områdena i Halland. På flera håll i västra Götaland har man de senaste fyra dygnen fått mer än 100 mm.

19 augusti 2014

Extremt höga flöden i Nissan

SMHI har nu utfärdat en klass 3-varning för höga flöden i Nissan. Flödena är redan nu extremt höga och väntas stiga ytterligare.

18 augusti 2014

Nytt forskningsfartyg till SLU och SMHI förordas

Sverige bör satsa på ett nytt forskningsfartyg som ersättare för det skrotade Argos. Det är rekommendationen i den utredning som gjorts av SLU, SMHI och Kustbevakningen på regeringens uppdrag.

13 augusti 2014

Sommarkurs i hydrologisk modellering

Under sommaren har 20 personer från sex europeiska länder träffats på SMHI för att lära sig mer om SMHIs hydrologiska beräkningsmodell HYPE. Modellen används av forskare spridda över hela världen.

Anpassning till ändrat klimat

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning-temapuff

Kunskapscentrum för klimatanpassning

Vi sammanställer kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om samhällets anpassning till ett förändrat klimat.

FORSKNING

Skyfall puff

Häftigare skyfall i framtida klimat

Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte.

Solbad vid Östersjön

Forskning om Östersjöns framtid

Övergödning har under lång tid påverkat Östersjön. Stora blomningar av giftiga alger och syrefria bottnar har drabbat havet. Ny forskning ska ge mer kunskap om Östersjöns framtid.

Klimatet förändras

Tema IPCC (storpuff)

Temasida om IPCC-arbetet

Nyheter och information om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC samt slutsatser i klimatrapporterna.

IPCC - Nationell kontaktpunkt

FNs klimatpanel: Utsläppstrend måste vändas

Dokumentation från IPCC-seminarium den 12 maj 2014

KUNSKAPSBANKEN

En grå dimmig höstdag

Gryningsdimma

När sensommaren går över i höst blir det vanligare med dimma i gryningen. Dimman uppkommer typiskt efter klara stilla nätter, men skingras ofta när solen värmt upp marken.

vulkanaska

Beräkningar av spridning från askmoln

Spridningsmodeller från SMHI nyttjas för att ta fram prognoser på askmolns utbredning och ge information till flyget.

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

Översvämning i Piteå, juli 2014

Återkomsttider för extremväder

Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

Vattenfall-storpuff

Beräkna flöden och vattenstånd

Underlag för dimensionering av infrastruktur vid vattendrag, i såväl nutida som framtida klimat.

Översvämningskartering östhammar (storpuff)

Översvämningskartering

Samhällsplanera för att undvika översvämningar med en detaljerad kartering.

BLOGG: Väderleken