• Inga favoriter tillagda
Mina favoritorter
  • Översikt

Prognos för

Översikt Sverige

Radar, Norden

Satellit, Norden

Ommöblering på startsidan

Nu justerar vi startsidan på smhi.se. Syftet är att ge bättre överblick över innehållet samt förbereda för en mobilanpassning av webbplatsen.

Störningar på smhi.se

I samband med skiftet till ny vädertjänst så kommer det vara en del störningar. Det kan hoppa fram och tillbaka mellan den nya och gamla tjänsten. Vi beklagar detta.

Nyheter

Soluppgång i stad

Värmevarningar allt viktigare i ändrat klimat

I somras utfärdade SMHI för första gången varningar för höga temperaturer. Varningssystemet ska bland annat uppmärksamma vård- och omsorgspersonal att påbörja sina rutiner för att mildra hälsoeffekter av värmen. Forskning visar att dödligheten ökar markant i samband med värmeböljor.

CORDEX logo

Nytt internationellt projektkontor till SMHI

SMHI utses till värd för ett nytt internationellt projektkontor för regional klimatmodellering. Kontoret ska stödja utveckling av klimatmodeller och beräkningar av framtida klimat och främja samarbetet mellan olika regioner och länder med speciellt fokus på kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer.

Professionella tjänster

Blå tonplatta

Ny normalårsperiod

Vid årsskiftet byter SMHI normalårsperiod för produkterna SMHI Graddagar och SMHI Energi-Index. De båda produkterna får samma nya normalårsperiod, 1981–2010.

Översvämning i Värnamo

Översvämningskartering

Samhällsplanera för att undvika översvämningar med en detaljerad kartering.

Översvämning i Piteå, juli 2014

Återkomsttider för extremväder

Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

Klimatet förändras

Stormfällt träd mot grå himmel

Inte fler stormar i framtiden - men fler skador

Stormarna i Sverige har inte ökat i antal under de senaste åren och det finns inga tydliga tecken på att det kommer bli fler stormar i framtiden.  Däremot kan skadorna förvärras i ett varmare klimat.

Tema IPCC (storpuff)

Om IPCC-arbetet

Nyheter och information om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC samt slutsatser i klimatrapporterna.

Statistik och data (Imagebild)

Klimatanpassningsportalen

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan femton myndigheter.

Forskning

CORDEX logo

Nytt internationellt projektkontor till SMHI

SMHI utses till värd för ett nytt internationellt projektkontor för regional klimatmodellering. Kontoret ska stödja utveckling av klimatmodeller och beräkningar av framtida klimat och främja samarbetet mellan olika regioner och länder med speciellt fokus på kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer.

Vågor vatten

Forskningsprojekt har utvecklat verktyg för framtida hydrologi

Forskare har under ett flerårigt projekt utvecklat verktyg som ger nya och förbättrade möjligheter att arbeta med framtida hydrologi, klimateffekter och klimatanpassning. Det har lett till nya kunskaper om hur ett framtida klimat kan påverka vattnet omkring oss.