• Inga favoriter tillagda
Mina favoritorter
  • Översikt

Prognos för

Översikt Sverige

Radar, Norden

Satellit, Norden

AKTUELLT

25 augusti 2014

Exempel på klimatanpassning för att möta översvämningar

I ett förändrat klimat gör översvämningar att reningsverk och ledningsnät för vatten påfrestas allt mer.  I Halmstad införs en speciell avloppsrening vid höga flöden och i Växjö arbetar kommunen med ytor där vatten kan samlas vid kraftiga regn. Det är två nya exempel på klimatanpassning som beskrivs i en idésamling.

20 augusti 2014

Nytt regnrekord för Västergötland

I västra Götaland föll under tisdagsdygnet 133,7 mm i Hällum i Västergötland. Samtidigt fortsätter regnet att strila ner i de översvämningsdrabbade områdena i Halland. På flera håll i västra Götaland har man de senaste fyra dygnen fått mer än 100 mm.

19 augusti 2014

Extremt höga flöden i Nissan

SMHI har nu utfärdat en klass 3-varning för höga flöden i Nissan. Flödena är redan nu extremt höga och väntas stiga ytterligare.

18 augusti 2014

Nytt forskningsfartyg till SLU och SMHI förordas

Sverige bör satsa på ett nytt forskningsfartyg som ersättare för det skrotade Argos. Det är rekommendationen i den utredning som gjorts av SLU, SMHI och Kustbevakningen på regeringens uppdrag.

13 augusti 2014

Sommarkurs i hydrologisk modellering

Under sommaren har 20 personer från sex europeiska länder träffats på SMHI för att lära sig mer om SMHIs hydrologiska beräkningsmodell HYPE. Modellen används av forskare spridda över hela världen.

08 augusti 2014

Juli 2014 - Rekordvarm månad i nordväst

Årets juli blev med god marginal varmare än normalt i hela Sverige, och västra Norrland blev den varmaste som registrerats på 150 år. På många håll var det väldigt torrt, men juli innebar också skyfall och blixtrekord.

07 augusti 2014

Världsvädret i juli - rekordvarmt i Norge men svalt i centrala USA

Varma luftmassor dominerade globalt. Inte minst i Skandinavien hade vi värme i överflöd. Men varmluften undvek vissa områden, t ex centrala USA. Temperaturen under månaden varierade från -80° i Antarktis till +53° i Iran.

05 augusti 2014

2000-talets hittills högsta temperatur i Sverige

I måndags den 4 augusti uppmättes 35,1° vid Falun-Lugnet. Det är den högsta temperatur som uppmätts i Sverige det här århundradet.
Det står också redan klart att 2014 blir det åskrikaste året på åtminstone de senaste tolv åren. 

BLOGG: Väderleken

Anpassning till ändrat klimat

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning-temapuff

Kunskapscentrum för klimatanpassning

Vi sammanställer kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om samhällets anpassning till ett förändrat klimat.

FORSKNING

Skyfall puff

Häftigare skyfall i framtida klimat

Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte.

Solbad vid Östersjön

Forskning om Östersjöns framtid

Övergödning har under lång tid påverkat Östersjön. Stora blomningar av giftiga alger och syrefria bottnar har drabbat havet. Ny forskning ska ge mer kunskap om Östersjöns framtid.

Klimatet förändras

Tema IPCC (storpuff)

Temasida om IPCC-arbetet

Nyheter och information om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC samt slutsatser i klimatrapporterna.

IPCC - Nationell kontaktpunkt

FNs klimatpanel: Utsläppstrend måste vändas

Dokumentation från IPCC-seminarium den 12 maj 2014

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

Översvämning i stad-storpuff

Återkomsttider för nederbörd

Ta reda på hur ofta man i genomsnitt kan förvänta sig att en viss mängd nederbörd faller. Våra konsulter hjälper dig att beräkna återkomsttider.

Vattenfall-storpuff

Beräkna flöden och vattenstånd

Underlag för dimensionering av infrastruktur vid vattendrag, i såväl nutida som framtida klimat.

Översvämningskartering östhammar (storpuff)

Översvämningskartering

Samhällsplanera för att undvika översvämningar med en detaljerad kartering.

KUNSKAPSBANKEN

Blixt i moln Storpuff

Kornblixtar

Blixtar syns ibland på så långt avstånd att åskmullret inte hörs. Detta kallas kornblixt och kan vara rätt spektakulärt. De senaste dagarna har SMHI fått frågor om ljusfenomen som kan vara just kornblixtar.

 

Orange himmel en varm sommarkväll.

Kvällarna blir mörkare

Lagom till kräftsäsongen märks att solen går ner allt tidigare. Speciellt tydligt är detta i norr, där varje dag blir fem till tio minuter kortare.