Nyhetsarkiv - IPCC Focal Point

IPCC har uppdaterat riktlinjer för växthusgaser

FN:s klimatpanel IPCC har idag presenterat en uppdatering av sin metodrapport om riktlinjer för utsläppsinventering. Riktlinjerna används av länder för att uppskatta respektive lands utsläpp och upptag av växthusgaser. Den uppdaterade metodrapporten förbättrar transparensen och …

Senast uppdaterad:

IPCC söker experter

I oktober håller FN:s klimatpanel IPCC ett möte där den sammanfattande syntesrapporten för IPCC:s sjätte utvärderingscykel ska formas. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden.

Senast uppdaterad:

Hur ska växthusgaser mätas och redovisas?

Utsläppen av växthusgaser påverkar klimatet och genom Parisavtalet har världens länder enats om att begränsa klimatförändringen genom att minska utsläppen. FN:s klimatpanel IPCC reviderar nu en metodrapport för att ensa sättet att mäta och redovisa länders utsläpp av växthusgaser.

Senast uppdaterad:

Var med och granska IPCC:s rapport om klimatförändringen

I april 2021 ska FN:s klimatpanel IPCC färdigställa den första av tre huvudrapporter, ”Den naturvetenskapliga grunden om klimatförändringen", som tillsammans utgör panelens sjätte stora kunskapsutvärdering. Redan nu finns det första utkastet till rapporten tillgängligt för expertgranskning. …

Senast uppdaterad:

På gång - 2019 års metodrapport för inventering av nationella utsläpp av växthusgaser

I maj 2019 släpper FN:s klimatpanel IPCC en metodrapport med reviderade riktlinjer för inventering av nationella utsläpp av växthusgaser.

Senast uppdaterad:

IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning - nu finns sammanfattning på svenska

Under två års tid har hundratals experter från hela världen samarbetat för att ta fram IPCC:s specialrapport som handlar om global uppvärmning på 1,5 grader. Nu finns en svensk översättning av rapportens sammanfattning för beslutsfattare att ladda ner på SMHIs webbplats.

Senast uppdaterad:

Författarmöte om Klimatförändringar och marken

Den 11-15 februari träffas huvudförfattare från IPCC i Cali, Columbia för att förbereda det slutliga utkastet till den specialrapport om Klimatförändringar och marken som ska presenteras hösten 2019.

Senast uppdaterad:

Effekter, anpassning och sårbarhet för klimatförändringar

Över 250 vetenskapliga författare från mer än 60 länder träffas den 20-25 januari 2019 i Durban, Sydafrika. Det är det första mötet för huvudförfattarna till en kommande rapport från FN:s klimatpanel IPCC.

Senast uppdaterad:

Var med och granska IPCC:s specialrapporter

FN:s klimatpanel IPCC arbetar just nu med att ta fram två specialrapporter; en om klimatförändringar och marken, samt en om klimatförändringar, havet och kryosfären. Det är nu dags för en andra granskningsomgång och experter som vill delta i granskningen är välkomna att anmäla sitt intresse för att …

Senast uppdaterad:

Det vi gör nu är viktigt för framtidens klimat

IPCC och SMHI sänder live från konferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation den 24 oktober 2018.

Senast uppdaterad:
År
Månad