SIMAIR - nyhetsarkiv

Nytt SIMAIR under utveckling

SIMAIR kommer att få ett modernt och mer användarvänligt gränssnitt. Den nya versionen som planeras till årsskiftet 2015-2016 bygger vidare på SIMAIRs koncept, men med avsevärda förbättringar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Delar av Java-problemet i SIMAIR löst

Under hösten rapporterade vi om säkerhetsinställningar i Java som ställer till problem för SIMAIR-användare. Nu har SIMAIR fått ett tillägg som gör det möjligt att använda senare versioner av Java.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kurs i SIMAIR och dess användning

Den 5 november anordnades på SMHI i Norrköping en heldagskurs om SMHIs luftkvalitetssystem SIMAIR. Kursen vände sig till nya användare, liksom även till befintliga användare som ville fräscha upp kunskaperna och kanske lära sig lite nytt om användningen av systemet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Problem med Java för vissa användare

Den senaste tiden har det varit problem för användare att använda SIMAIR på grund av säkerhetsinställningar i Java. En manuell lösning finns. Det pågår även ett arbete både kortsiktigt och långsiktigt för att komma till rätta med dessa problem.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Inbjudan till kurs i SIMAIR

Den 5 november anordnas i Norrköping en kurs i SIMAIR för dig som är ny användare eller för dig som vill fräscha upp dina kunskaper. Teori varvas med praktiska övningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapportera modelldata senast 30 juni

Den 30 juni är sista datum för svenska kommuner att rapportera modelldata för luftkvalitet. Du kan med fördel använda SIMAIR och basår 2013 i dina beräkningar. På Referenslaboratoriets webbsida finns en guide hur du kan gå till väga, med exempel från SIMAIR.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu lanseras basår 2013

Basårsproduktionen i SIMAIR har snabbats upp och nu lanseras basår 2013. Detta kan du med fördel använda om du exempelvis ska rapportera kommuners beräkningar till Datavärdskapet för Luftkvalitet, vilket ska göras senast 30 juni.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Basår 2011 och 2012 tillgängligt

Nu har du möjlighet att utföra beräkningar för basår 2011 och 2012 i SIMAIR. Senare i år kommer även basår 2013 att lanseras.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bensen för 2012 nu tillgängligt

Sedan tidigare är basåret för 2012 lanserat för PM10 och NO2. Bakgrundshalterna av bensen har nu kvalitetskontrollerats och således kan du nu även utföra beräkningar av bensen för 2012 i SIMAIR.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Byt karta i SIMAIR

Kanske har din kommun en bättre karta än standardkartan som finns i SIMAIR? Till en låg kostnad kan vi uppdatera ditt användarkonto i SIMAIR med den nya kartan.

Publicerad: Senast uppdaterad: