SIMAIR - nyhetsarkiv

SIMAIR förnyas och utökas med fler funktioner

SIMAIR är ett webbaserat verktyg som du enkelt och kostnadseffektivt kan använda för att utvärdera halterna av luftföroreningar i svenska kommuner. Flera nyheter och förbättringar är nu på gång, bland annat ett förnyat användargränssnitt, möjlighet att undersöka källfördelning och en ny och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förbättrade emissionsdatabaser i SIMAIR

Just nu pågår utveckling av en ny och förbättrad version av SIMAIR, kallad SIMAIR2. Den nya versionen innebär främst ett förbättrat användargränssnitt, men möjliggör också förbättringar i emissionsdatabaserna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vägledning för bättre luftkvalitetsberäkningar i Umeå

Umeå kommun använder SMHIs luftkvalitetsverktyg SIMAIR för att kartlägga och följa upp luftkvalitet i tätorten och resultaten utgör ett viktigt underlag i kommunens långsiktiga planering. På uppdrag av Umeå kommun har SMHI tagit fram ett användarvänligt vägledningsdokument som presenterades på …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya vägnät – en av nyheterna för basår 2014 i SIMAIR

Förra året snabbades basårsproduktionen upp i SIMAIR och nu lanseras basår 2014. Nytt för i år är bland annat att vägnäten har uppdaterats och att det finns speciella emissionsdatabaser framtagna för SIMAIR-korsning. Basår 2014 kan med fördel användas för kommuners rapportering av data till …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt SIMAIR under utveckling

SIMAIR kommer att få ett modernt och mer användarvänligt gränssnitt. Den nya versionen som planeras till årsskiftet 2015-2016 bygger vidare på SIMAIRs koncept, men med avsevärda förbättringar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Delar av Java-problemet i SIMAIR löst

Under hösten rapporterade vi om säkerhetsinställningar i Java som ställer till problem för SIMAIR-användare. Nu har SIMAIR fått ett tillägg som gör det möjligt att använda senare versioner av Java.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kurs i SIMAIR och dess användning

Den 5 november anordnades på SMHI i Norrköping en heldagskurs om SMHIs luftkvalitetssystem SIMAIR. Kursen vände sig till nya användare, liksom även till befintliga användare som ville fräscha upp kunskaperna och kanske lära sig lite nytt om användningen av systemet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Problem med Java för vissa användare

Den senaste tiden har det varit problem för användare att använda SIMAIR på grund av säkerhetsinställningar i Java. En manuell lösning finns. Det pågår även ett arbete både kortsiktigt och långsiktigt för att komma till rätta med dessa problem.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Inbjudan till kurs i SIMAIR

Den 5 november anordnas i Norrköping en kurs i SIMAIR för dig som är ny användare eller för dig som vill fräscha upp dina kunskaper. Teori varvas med praktiska övningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapportera modelldata senast 30 juni

Den 30 juni är sista datum för svenska kommuner att rapportera modelldata för luftkvalitet. Du kan med fördel använda SIMAIR och basår 2013 i dina beräkningar. På Referenslaboratoriets webbsida finns en guide hur du kan gå till väga, med exempel från SIMAIR.

Publicerad: Senast uppdaterad: