Vanliga frågor om SIMAIR2

Just nu pågår utveckling av en ny version av SIMAIR med ett förbättrat användargränssnitt, kallad SIMAIR2. Den nya versionen planeras att släppas under våren 2016. Här kan du ta del av vanliga frågor om SIMAIR2.

Varför görs det ett nytt SIMAIR?

När SIMAIR skapades (runt år 2005) baserades systemet på Airviro som det fungerade just då. Sedan dess har Airviro och SIMAIR divergerat. För att vi ska kunna fortsätta drifta och utveckla SIMAIR behöver systemet komma ikapp Airviro. SIMAIR2 är med andra ord en förutsättning för fortsatt utveckling av SIMAIR-konceptet.

Dessutom är SIMAIRs gränssnitt i dagsläget föråldrat och SIMAIR2 innebär en uppfräschning och förbättring av användargränssnittet för dig som SIMAIR-användare.

Varför ska jag byta till SIMAIR2?

Du behöver inte byta utan detta kommer ske automatiskt.

När släpps SIMAIR2?

Den gamla och den nya versionen av SIMAIR kommer att finnas parallellt under en övergångsperiod för att du som användare ska ha möjlighet att bekanta dig med det nya gränssnittet. Planen är att SIMAIR2 släpps under september 2016 och att SIMAIR1 ska tas ur drift vid årsskiftet 2016/2017. Du som SIMAIR-användare kan redan nu testa en beta-version av SIMAIR2.

Vad kommer SIMAIR2 att kosta?

Alla SIMAIR-användare kommer att få SIMAIR2. Priset är detsamma som för SIMAIR1.

Kommer det att erbjudas kurser i SIMAIR2?

Ja, denna att gå av stapeln 27 oktober 2016. Mer information om detta kommer på SIMAIRs användarwebbsida. Kontakta oss gärna redan nu om du är intresserad av kurs i SIMAIR2 (se kontaktinformation i högerspalten).

Vad händer med mina gamla Sessioner?

Dessa kommer inte föras över till SIMAIR2. Se till att exportera utförda beräkningar till Excel, PDF eller GIS-format.

Vad händer med mina lokala EDBer?

Alla orginal-EDB:er (dvs "röda EDB:er") från år 2008 och framåt konverteras. De EDBer som du som användare har skapat/redigerat kan vi konvertera på din begäran. Har du EDBer du vill ha konverterade till SIMAIR2, kontakta snarast SIMAIR-supporten.

Var loggar jag in i SIMAIR2?

Det kommer att finnas länk på SIMAIRs användarwebbsida, precis som för SIMAIR1. Du som SIMAIR-användare kan redan nu testa en beta-version av SIMAIR2.

Hur länge kommer SIMAIR1 att finnas kvar?

SIMAIR1 och SIMAIR2 kommer att finnas parallellt under en övergångsperiod. SIMAIR1 planeras att avvecklas vid årsskiftet 2016/2017.

Behöver SIMAIR2 Java?

Ja, men Java-beroendet kommer att vara mindre. Planen är att nästa version av SIMAIR kommer vara Java-fritt.

Vad händer med Java på sikt?

Apertum och SMHI arbetar aktivt för att minska Java-beroendet i Airviro och SIMAIR. Airviro kommer snart att vara helt fritt från Java-beroende (förutom modulen Indico Validation). SIMAIR2 kommer att behöva Java till en början. När Airviro är fritt från Java kommer SIMAIR att följa efter.

Kommer det alltid att heta SIMAIR2?

Nej, namnet kommer att vara bara SIMAIR, men under övergångsperioden behöver vi göra skillnad mellan systemen.

Vad ändras INTE i SIMAIR2?

Ändringarna rör bara det grafiska gränssnittet och strukturen på emissionsdatabaserna, samt modellen som hanterar köer på vägar. Därmed ändras inte spridningsmodellerna eller bakgrundsfälten.

Vad är skillnaden mellan kö-modellerna i SIMAIR1 och SIMAIR2?

I SIMAIR finns det 4 olika könivåer: "Fritt flöde", "Tät trafik", "Köbildning" samt "Stop-and-Go" (där den första har minst och den sista mest kö).

SIMAIR1: könivån räknas ut timme för timme och beror på trafikmängden, vägtyp samt antal körfält. Problemet är att för att korrekt kunna räkna ut könivån krävs resebehov, inte trafiken som faktiskt kommer igenom på gatan.

SIMAIR2: varje fordon har en tidsvariation, där olika könivåer kan identifieras. Med andra ord räknas inte könivån ut automatiskt, utan sätts i tidsvariationen för varje fordon. Användaren kan skapa nya tidsvariationer och redigera dessa för att korrekt kunna beskriva kösituationen på en specifik väg.

Hur skiljer sig emissionsdatabaserna (EDB) mellan SIMAIR1 och SIMAIR2?

I SIMAIR1 finns det för varje vägavsnitt 3 olika dimensioner som avgör vilken emissionsfaktor som används (för ett givet fordon och en given kö-nivå): Vägkonfiguration, hastighet och lutning. Den första dimensionen, vägkonfiguration, är komplex och innehåller i sig flera olika parametrar. Lutningen används i praktiken inte, eftersom vi inte har information om lutning på vägarna och nästan alla vägar har minst två körfält och trafiken går därmed både uppför och utför.

Ett exempel på dessa dimensioner är: "Rural-TrunkRoad/Primary-Nat", 90 km/h, 0.

I SIMAIR2 används istället 4 dimensioner: område (tätort/landsbygd), hastighet, Vägtyp samt Funktionell vägklass. Dessa dimensioner motsvarar direkt Trafikverkets Nationella Vägdatabas (NVDB).

Motsvarande exempel blir: "Landsbygd", 90 km/h, "9_(Vanlig_Väg)", "2_(Riksväg/Genomfart)".

Var kan jag läsa mer om SIMAIR2?

Information publiceras löpande på SIMAIRs användarwebbsida, samt i SIMAIRs dokumentation (som också finns på hemsidan).

Vad händer med SIMAIR korsning/ved?

SIMAIR korsning/ved kommer att finnas i SIMAIR2 och kommer att kallas "Områdesberäkning". De kunder som har abonnemang på Korsning/Ved kommer att ha tillgång till Områdesberäkning.

Hur har konceptet till SIMAIR2 tagits fram?

Vi har gjort en förstudie kring SIMAIRs utseende som baserades på såväl interna erfarenheter som enkäter med användare. Vidare gjordes ett förslag på förenklat gränssnitt i ett examensarbete. Dessa två studier kombinerades med det nyligen framtagna gränssnittet för Airviro4.