Produkter och tjänster

SMHI erbjuder högkvalitativa beslutsunderlag för professionella användare. Beslutsunderlagen utgörs av konsultuppdrag inom klimat, miljö, luft- och vattenområdet samt branschanpassade produkter.

SMHI har en lång och bred erfarenhet av att leverera produkter och tjänster till såväl professionella som privata användare. SMHI strävar efter att bedriva en aktiv kunddialog för att vidareutveckla och anpassa beslutsunderlagen efter era önskemål.

AKTUELLT

Klimatfrågan och dammsäkerhet

Det framtida klimatet ställer krav på anpassning av Sveriges dammar. SMHI har utvecklat ny metodik för att beräkna hur stora flödena till dammarna blir.
 

Klimatfrågan och dammsäkerhet

Stort intresse för SMHIs tjänster för energihandel på rekordstor E-world

E-world energy & water, Europas största mässa för energi- och vattenbranscherna, slog i år rekord med över 20 000 besökare. SMHI var på plats i samarbetspartnern Montels monter och visade upp avancerade vädertjänster för energihandel.

Stort intresse för SMHIs tjänster för energihandel på rekordstor E-world

Sveriges vattenkraft träffas i Norrköping

Flertalet företag inom vattenkraftsindustrin har träffats i Norrköping för att utbyta erfarenheter kring SMHIs hydrologiska prognosmodeller. Kvaliteten på prognoserna blir allt viktigare på en avreglerad elmarknad

Sveriges vattenkraft träffas i Norrköping

SMHIs väderfilmer i litauisk TV

SMHI levererar dagligen väderfilmer till ett antal kunder i Sverige och Finland. Nu får även Litauens TV3, landets största kommersiella kanal, dagliga väderfilmer från SMHI.

Prognosstyrd markvärme gynnar både miljön och plånboken

SMHI har utvecklat en tjänst som gör att grundvärmen i markvärmesystem kan hållas på en låg nivå när det är snöfritt medan värmetillförsel i god tid ökas via en styrsignal när prognosdata visar snöfall. Eftersom många markvärmesystem idag levererar maximal värme under vintern finns det stor potential att minska energiåtgången.

Prognosstyrd markvärme gynnar både miljön och plånboken

SMHI bidrar till nytt luftmiljösystem i Makedonien

SMHI deltar i ett EU-finansierat projekt för att stärka det nationella luftvårdsarbetet i Makedonien. Projektet syftar till att bygga upp ett system för hantering av luftmiljödata i landet.

SMHI bidrar till nytt luftmiljösystem i Makedonien

Vindkomfortstudien visar hur det blåser efter ombyggnationen

Innan höga hus och stora arenor byggs behöver man försäkra sig om att utformningen även skapar en bra vindmiljö att vistas i. SMHI gör detaljerade beräkningar för hur vindars tryck och turbulens kommer att upplevas kring planerade byggnader. Nu senast 3D-simulerades vindkomforten kring två nya torn och en takterrass i Uppsala.

Hur kommer det att blåsa kring ett hus som ska byggas?

Utbildning – Lär dig meteorologens knep!

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom grundläggande och fördjupad meteorologi med din verksamhet i fokus. Hur tillgodogör du dig väderprognoser på bästa sätt? Hur bedömer du träffsäkerheten i prognosen?

Utbildning – Lär dig meteorologens knep!

Sök produkter

Foto Johan Warden

JUST NU

Vattenbalans med avdunstning för deponier

Uppfyll de nya lagkraven på mätning och redovisning av meteorologiska parameterar. Vi hjälper dig beräkna nederbörd, avrinning och avdunstning. Vattenbalans med avdunstning för deponier

Optimera energiförbrukningen i fastigheter

SMHI Prognosstyrning ser till att rätt mängd energi tillförs för att hålla en konstant och önskad inomhustemperatur. Prognosstyrd värmereglering