Utbildning för kinesiska hydrologer

En skräddarsydd utbildning pågår på SMHI för elva personer från Bureau of Hydrology i Kina, som är en del av deras Vattenministerium. Deltagarna vill lära sig hur Sverige arbetar med hydrologiska frågor, och hur vi tillämpar ny forskning i verksamheten.

Bureau of Hydrology är en stor organisation med kontor i Kinas olika provinser. Ma Zhan, som är internationell koordinator, berättar:
- Vi vill utbyta erfarenheter och förbättra våra arbetssätt. Det är intressant att se hur man i Sverige samarbetar inom hydrologi och meteorologi, och hur man tillämpar ny forskning i verksamheten.

Kursdeltagarna kommer att studera hur SMHI arbetar med hydrologiska frågor med hjälp av modeller och andra verktyg, och hur vi samarbetar med andra myndigheter i Sverige och internationellt. Utbildningen fokuserar också på klimatförändringen och dess effekter på den hydrologiska cykeln och dammsäkerheten. Deltagarna kommer också att knyta kontakter med anda svenska företag och myndigheter och besöka bland annat SWECO, Vattenfall och Naturvårdsverket.

Samarbete sedan 2003

Kursen är en fortsättning på ett tidigare samarbete. Under åren 2003-2006 har SMHI genomfört utbildningar i "Operational Hydrology and Water Management" för kinesiska hydrologer, och även stöttat Bureau of Hydrology när de ordnat liknande kurser.

Kina hydrologi 2
Kinesiska hydrologer övar sig i att använda SMHIs hydrologiska modell.
Foto Jonas German