Spridning från oljeläckage kräver snabba och tillförlitliga prognoser

Vid oljeutsläpp är det viktigt att snabbt få en prognos för hur oljan kommer att spridas för att planera bästa möjliga sanering. Svenska Kustbevakningen använder sig av Seatrack Web, som utvecklats av SMHI i samarbete med Farvandsvesenet i Danmark.

Ulf Nilsson, regioninspektör och driftledare på Kustbevakningen i Göteborg, utförde simuleringarna när fartyget "Full City" nyligen havererade och orsakade det besvärliga oljeläckaget utanför Langesund på Norges sydkust. Han säger att prognoserna från Seatrack Web stämde väl med händelseförloppet och tack vare prognosen så visste Kustbevakningen att Sveriges kuststräcka inte var i farozonen.

Kustbevakningen i Sverige använder Seatrack Web för att simulera hur oljeutsläpp kommer att spridas beroende på vindar och strömmar, utsläppets storlek och oljans karaktär. Med hjälp av prognoserna kan saneringsinsatser planeras och underlättas både ute till havs och längs den kuststräcka som riskerar att drabbas.

- Seatrack Web används i hela Östersjöområdet och en bit ut till Nordsjön, vilket gör den till ett bra verktyg för att förutse spridning även över nationsgränserna. Den kan också spåra bakåt i tiden för att visa varifrån ett oljeutsläpp ägt rum, säger Cecilia Ambjörn på SMHI.