SMHI och Montel utökar sitt samarbete

På E-world 2010 i Essen kommer Montel att lansera sitt nya innehåll av väderparametrar på Montel Online

SMHI är den utvalda leverantören av olika väderparameterar som skall ge Montel Online ett fördjupat innehåll och ett högre mervärde för kunden. Tillsammans ger nu Montel och SMHI kunden en möjlighet till en helhetslösning där de två partnerna kompletterar varandra med olika produkter till marknaden.