Oceanografiska modelldata för 48-timmar

OceanWeb är ett verktyg utvecklat på SMHI för att visualisera modelldata och då huvudsakligen 48-timmarsprognoser. Bilderna baseras på automatiska prognoser och är inte granskade av någon oceanograf.

Då modelldata ej är bedömda/analyserade kan stora avvikelser mellan modell och verklighet förekomma.

För vissa parametrar visas också observationsdata, tillsammans med modelldata, vilket ger en indikation om modellens uppförande vid en given tidpunkt.

48-timmarsprognoser från tre modeller

Fokus i OceanWeb ligger på 48-timmarsprognoser från tre operationella modeller, HIROMB, SWAN och HIRLAM.

HIROMB

En tredimensionell cirkulationsmodell för Östersjön, Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön med upplösning 1x1 nm tom del av Skagerrak eller 3 nm för hela området.

SWAN

Tredje generationens vågmodell för Östersjön, Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön. Modellen har en upplösning på 11 x 11 km till och med Skagerrak och 22 x 22 km ute i Nordsjön.

HIRLAM

Tredimensionell atmosfärsmodell för korta väderprognoser som används för att driva både HIROMB (havscirkulation) och SWAN (vågor). Upplösningen i modellen är 11 x 11 km.

Karta med beräknade vindar över Finska viken
Exempel på prognoskarta med vind från OceanWeb. Kartan baseras på modelldata från Hirlam 11.

Vattenstånd från andra Östersjöländer

För vissa vattenståndsstationer visas även data från andra Östersjöländer, vilket är möjligt genom BOOS, ett internationellt samarbetsorgan för operationell oceanografi i Östersjön.