Vägar och trafik

SMHIs tjänster för vinterväghållning och spårhållning hjälper dig att sätta in rätt åtgärd i rätt tid för rätt plats. Våra webbtjänster för bedömning av luftkvaliteten hjälper dig till en snabb och enkel utärdering av luftföroreningshalter.

Spårhållning

- SMHI håller dig på spåret
Anpassad väderinformation som kan vara till stor hjälp för att bestämma operativa insatser för dig som arbetat med spårhållning och spårtransporter.

Bättre vinterväghållning

- SMHI hjälper dig till effektiv vinterväghållning
Sätt in rätt resurser i rätt tid. Webb- och mobiltjänster för kommande frost, ishalka och snö.

Prognosstyrda markvärmesystem

- energioptimera din värmereglering
SMHI Prognosstyrning Markvärme ger dig ett halkfritt underlag oavsett väder samtidigt som energiförbrukning och klimatpåverkan kan reduceras.

Utbildning – Lär dig meteorologens knep!

– anpassade utbildningar för din verksamhet

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom grundläggande och fördjupad meteorologi med din verksamhet i fokus. Hur tillgodogör du dig väderprognoser på bästa sätt? Hur bedömer du träffsäkerheten i prognosen?

SIMAIR - Luftkvalitet vid vägar

- webbtjänst för kontroll av luftkvalitet vid vägar
SIMAIR hjälper kommuner, luftvårdsförbund och andra regionala aktörer att enkelt och kostnadseffektivt utvärdera halterna av luftföroreningar vid vägar.

Spårhållning

- SMHI håller dig på spåret
Anpassad väderinformation som kan vara till stor hjälp för att bestämma operativa insatser för dig som arbetat med spårhållning och spårtransporter.

Bättre vinterväghållning

- SMHI hjälper dig till effektiv vinterväghållning
Sätt in rätt resurser i rätt tid. Webb- och mobiltjänster för kommande frost, ishalka och snö.

Prognosstyrda markvärmesystem

- energioptimera din värmereglering
SMHI Prognosstyrning Markvärme ger dig ett halkfritt underlag oavsett väder samtidigt som energiförbrukning och klimatpåverkan kan reduceras.

Utbildning – Lär dig meteorologens knep!

– anpassade utbildningar för din verksamhet

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom grundläggande och fördjupad meteorologi med din verksamhet i fokus. Hur tillgodogör du dig väderprognoser på bästa sätt? Hur bedömer du träffsäkerheten i prognosen?

SIMAIR - Luftkvalitet vid vägar

- webbtjänst för kontroll av luftkvalitet vid vägar
SIMAIR hjälper kommuner, luftvårdsförbund och andra regionala aktörer att enkelt och kostnadseffektivt utvärdera halterna av luftföroreningar vid vägar.