Utbildningar och kurser

SMHI erbjuder skräddarsydda utbildningar rörande klimatförändringen för företag, kommuner och myndigheter. Vår kompetens inom flygväder och flygvädertjänst gör att vi även kan erbjuda utbildningar inom detta område för intresserade.

Utbildning inom klimat

- vilka åtgärder och anpassningar behövs i er verksamhet
SMHI erbjuder föreläsningar och skräddarsydda utbildningar om klimatförändringen till företag, kommuner och myndigheter. Vi utgår från och förklarar vetenskapen bakom klimatförändringen, dess orsaker och effekter med fokus på er verksamhet.

Kurser för andra myndigheter

- anpassade efter dina behov
SMHI erbjuder skräddarsydda utbildningar för andra myndigheter inom ramen för myndighetssamverkan.

Utbildning – Lär dig meteorologens knep!

– anpassade utbildningar för din verksamhet

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom grundläggande och fördjupad meteorologi med din verksamhet i fokus. Hur tillgodogör du dig väderprognoser på bästa sätt? Hur bedömer du träffsäkerheten i prognosen?

Utbildning inom flygväder och flygvädertjänst

- för alla med intresse av flygväder, stora flygbolag eller små flygklubbar
SMHI har ett stort antal kunniga meteorologer och erfarna väderobservatörer som är specialiserade på flygväder och flygvädertjänst och som gärna delar med sig av sina erfarenheter.

Utbildning inom klimat

- vilka åtgärder och anpassningar behövs i er verksamhet
SMHI erbjuder föreläsningar och skräddarsydda utbildningar om klimatförändringen till företag, kommuner och myndigheter. Vi utgår från och förklarar vetenskapen bakom klimatförändringen, dess orsaker och effekter med fokus på er verksamhet.

Kurser för andra myndigheter

- anpassade efter dina behov
SMHI erbjuder skräddarsydda utbildningar för andra myndigheter inom ramen för myndighetssamverkan.

Utbildning – Lär dig meteorologens knep!

– anpassade utbildningar för din verksamhet

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom grundläggande och fördjupad meteorologi med din verksamhet i fokus. Hur tillgodogör du dig väderprognoser på bästa sätt? Hur bedömer du träffsäkerheten i prognosen?

Utbildning inom flygväder och flygvädertjänst

- för alla med intresse av flygväder, stora flygbolag eller små flygklubbar
SMHI har ett stort antal kunniga meteorologer och erfarna väderobservatörer som är specialiserade på flygväder och flygvädertjänst och som gärna delar med sig av sina erfarenheter.