PVA: Post Voyage Analysis

SMHI ger dig dokumentation och analyser av avslutade resor vilket ger dig möjlighet att utvärdera fartygens prestation.

Genom att kombinera uppgifter från SMHIs databaser gällande vind, vågor och strömmar med kaptenens rapporter om fartygets framfart kan SMHI hjälpa er att göra en pålitlig analys av fartygets prestation.

Utgångspunkt för analysen är hastigheten, vädret och strömmarna längs med hela färdsträckan och med "bra" väder. Beräkningar och redovisning av prestation och bränsleförbrukning anpassas sedan till era specifika behov.