Sjöfart

SMHIs tjänster hjälper dig till lönsam och säker sjöfart med möjlighet till efteranalyser. Vid en utsläppssituation till havs kan SMHIs webbaserade verktyg spåra källan till föroreningen.

PVA - Post Voyage Analysis

- hur gick resan?
SMHIs analysverktyg PVA ger dig svaret på dina frågor.

SMHI Onboard Routing

- enklare beslut ombord
Dra omedelbar nytta från den bästa kombinationen av marinmeteorologisk kompetens på land och ett ruttplaneringsverktyg ombord. Detta förenklar ert beslutsfattande.

Fleetweb

- visualiserat stöd för redare och operatörer
Fleetweb kombinerar det bästa av flera världar – modern visualiseringsteknik, service design och ett avancerat men intuitivt uppföljningsgränssnitt. Genom att koppla ihop flera system fås en total överblick av flottan samtidigt som du kan säkerställa att användningen av dina fartyg optimeras.

Havsisprodukter

- planera för isbildning
SMHIs produkter för havsis hjälper dig i planeringen.

Istjänsten

- ger dig information om ytvattentemperaturen och isläget
SMHI kan även tillhandahålla expertkompetens vid utredningar samt utfärda isläggningsprognoser.

Seatrack web - Prognoser för oljespridning

- förbered saneringsarbetet och spåra källan
Vid sanering av oljeutsläpp i havet är det viktigt för myndigheter att snabbt veta hur oljan förändras och vart den är på väg. Med Seatrack Web är det enkelt att göra spridningsprognoser timme för timme.

Seatrack - Högupplösta oljedriftprognoser

- skräddarsytt webbverktyg för ett mindre område
Prognosverktyget Seatrack används av industrier, vattenvårdsförbund och kommuner för riskanalys av känsliga områden och för att bekämpa oljespill och utbilda personalen.

PVA - Post Voyage Analysis

- hur gick resan?
SMHIs analysverktyg PVA ger dig svaret på dina frågor.

SMHI Onboard Routing

- enklare beslut ombord
Dra omedelbar nytta från den bästa kombinationen av marinmeteorologisk kompetens på land och ett ruttplaneringsverktyg ombord. Detta förenklar ert beslutsfattande.

Fleetweb

- visualiserat stöd för redare och operatörer
Fleetweb kombinerar det bästa av flera världar – modern visualiseringsteknik, service design och ett avancerat men intuitivt uppföljningsgränssnitt. Genom att koppla ihop flera system fås en total överblick av flottan samtidigt som du kan säkerställa att användningen av dina fartyg optimeras.

Havsisprodukter

- planera för isbildning
SMHIs produkter för havsis hjälper dig i planeringen.

Istjänsten

- ger dig information om ytvattentemperaturen och isläget
SMHI kan även tillhandahålla expertkompetens vid utredningar samt utfärda isläggningsprognoser.

Seatrack web - Prognoser för oljespridning

- förbered saneringsarbetet och spåra källan
Vid sanering av oljeutsläpp i havet är det viktigt för myndigheter att snabbt veta hur oljan förändras och vart den är på väg. Med Seatrack Web är det enkelt att göra spridningsprognoser timme för timme.

Seatrack - Högupplösta oljedriftprognoser

- skräddarsytt webbverktyg för ett mindre område
Prognosverktyget Seatrack används av industrier, vattenvårdsförbund och kommuner för riskanalys av känsliga områden och för att bekämpa oljespill och utbilda personalen.