Nytt projekt beskriver miljökonsekvenser i Södertälje kanal

SMHI tillsammans med Structor Miljöbyrån I Stockholm och WSP group har fått uppdraget att genomföra en omfattande miljökonsekvensbeskrivning av projektet Södertälje kanal och sluss samt Mälarfarlederna.

Sjöfartsverket skall förbättra farlederna i Mälaren in till hamnarna i främst Västerås och Köping så att dessa kan trafikeras av större tonnage.

För att det skall fungera behöver Södertälje kanal och sluss byggas om och breddas. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer bland många frågor undersöka om Mälaren som dricksvattentäkt kommer att störas.

SMHI kommer bidra med modellering och WSP och Stuctor ska göra en miljöanalys.