Miljö

SMHI kan erbjuda konsulttjänster och webbaserade verktyg för utredning och bedömning av luft- och vattenmiljö. Resultaten av dessa kan sedan utgöra underlag för bättre beslut.

VattenWebb

- fri åtkomst till högupplösta vattendata
Hämta data från hydrologiska mätstationer, modellberäknad vattenföring och vattenkvalitet samt information om anlagda våtmarker.

Spridningsberäkningar och riskbedömningar

- i samband med utsläpp
SMHI beräknar hur föroreningar och andra utsläpp sprider sig i luft och vatten under olika förhållanden.

Vattenskyddsområde

- rinntider i sjöar och vattendrag
SMHI har kontakterna, kompetensen och erfarenheten att ta fram underlag för avgränsning av skyddszoner i samband med upprättande av ett vattenskyddsområde.

Seatrack web - Prognoser för oljespridning

- förbered saneringsarbetet och spåra källan
Vid sanering av oljeutsläpp i havet är det viktigt för myndigheter att snabbt veta hur oljan förändras och vart den är på väg. Med Seatrack Web är det enkelt att göra spridningsprognoser timme för timme.

Seatrack - Högupplösta oljedriftprognoser

- skräddarsytt webbverktyg för ett mindre område
Prognosverktyget Seatrack används av industrier, vattenvårdsförbund och kommuner för riskanalys av känsliga områden och för att bekämpa oljespill och utbilda personalen.

Utredningar för myndigheter

- samarbete för god samhällsplanering
SMHI erbjuder utredningar och konsekvensanalyser inom våra expertområden meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Vi har lång erfarenhet av mätningar, beräkningar, systemutveckling och utbildning.

Vattenbalans med avdunstning för deponier

- uppfyll de nya lagkraven
Prenumerera på uppgifter om vattenbalans och avdunstning för att uppfylla Naturvårdsverkets nya krav.

SIMAIR - Luftkvalitet vid vägar

- webbtjänst för kontroll av luftkvalitet vid vägar
SIMAIR hjälper kommuner, luftvårdsförbund och andra regionala aktörer att enkelt och kostnadseffektivt utvärdera halterna av luftföroreningar vid vägar.

SIMAIR - Luftkvalitet vid småskalig eldning

- beräkna hur skorstensröken påverkar luftmiljön
Använd webbtjänsten SIMAIR-ved för att planera luftkvalitet kopplad till energifrågor i bostadsområden med vedeldning.

SMHI Expresskonsult

- snabba och högkvalitativa spridningsberäkningar för punktutsläpp till luft
Leverans sker inom två veckor efter beställning, med undantag för sommar- och julferietider.

Mätningar i luft och vatten

- som planeringsunderlag
SMHI utför kvalificerade mätningar i luft och vatten som ligger till grund för ekonomiskt och miljömässigt strategiska beslut. Utredningarna rör fysikaliska och/eller kemiska förhållanden.

Erosion av strandbankar och bottensediment

- vid förändrade strömförhållanden
SMHI expertis inom vattendynamik identifierar erosionsområden i vattendrag, sjöar och vid kusten med hjälp av avancerade numeriska modeller eller överslagsmässiga kalkyler, allt utifrån kundens behov och krav på noggrannhet.

Brandriskprognoser och miljöövervakning

- ett stöd för myndigheter
SMHI stödjer andra myndigheter i det dagliga arbetet, under delar av eller hela året, till självkostnadspris.

VattenWebb

- fri åtkomst till högupplösta vattendata
Hämta data från hydrologiska mätstationer, modellberäknad vattenföring och vattenkvalitet samt information om anlagda våtmarker.

Spridningsberäkningar och riskbedömningar

- i samband med utsläpp
SMHI beräknar hur föroreningar och andra utsläpp sprider sig i luft och vatten under olika förhållanden.

Vattenskyddsområde

- rinntider i sjöar och vattendrag
SMHI har kontakterna, kompetensen och erfarenheten att ta fram underlag för avgränsning av skyddszoner i samband med upprättande av ett vattenskyddsområde.

Seatrack web - Prognoser för oljespridning

- förbered saneringsarbetet och spåra källan
Vid sanering av oljeutsläpp i havet är det viktigt för myndigheter att snabbt veta hur oljan förändras och vart den är på väg. Med Seatrack Web är det enkelt att göra spridningsprognoser timme för timme.

Seatrack - Högupplösta oljedriftprognoser

- skräddarsytt webbverktyg för ett mindre område
Prognosverktyget Seatrack används av industrier, vattenvårdsförbund och kommuner för riskanalys av känsliga områden och för att bekämpa oljespill och utbilda personalen.

Utredningar för myndigheter

- samarbete för god samhällsplanering
SMHI erbjuder utredningar och konsekvensanalyser inom våra expertområden meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Vi har lång erfarenhet av mätningar, beräkningar, systemutveckling och utbildning.

Vattenbalans med avdunstning för deponier

- uppfyll de nya lagkraven
Prenumerera på uppgifter om vattenbalans och avdunstning för att uppfylla Naturvårdsverkets nya krav.

SIMAIR - Luftkvalitet vid vägar

- webbtjänst för kontroll av luftkvalitet vid vägar
SIMAIR hjälper kommuner, luftvårdsförbund och andra regionala aktörer att enkelt och kostnadseffektivt utvärdera halterna av luftföroreningar vid vägar.

SIMAIR - Luftkvalitet vid småskalig eldning

- beräkna hur skorstensröken påverkar luftmiljön
Använd webbtjänsten SIMAIR-ved för att planera luftkvalitet kopplad till energifrågor i bostadsområden med vedeldning.

SMHI Expresskonsult

- snabba och högkvalitativa spridningsberäkningar för punktutsläpp till luft
Leverans sker inom två veckor efter beställning, med undantag för sommar- och julferietider.

Mätningar i luft och vatten

- som planeringsunderlag
SMHI utför kvalificerade mätningar i luft och vatten som ligger till grund för ekonomiskt och miljömässigt strategiska beslut. Utredningarna rör fysikaliska och/eller kemiska förhållanden.

Erosion av strandbankar och bottensediment

- vid förändrade strömförhållanden
SMHI expertis inom vattendynamik identifierar erosionsområden i vattendrag, sjöar och vid kusten med hjälp av avancerade numeriska modeller eller överslagsmässiga kalkyler, allt utifrån kundens behov och krav på noggrannhet.

Brandriskprognoser och miljöövervakning

- ett stöd för myndigheter
SMHI stödjer andra myndigheter i det dagliga arbetet, under delar av eller hela året, till självkostnadspris.