WQ Web har ersatts

Nu kan du även ladda ner hydrologiska mätdata från SMHI:s hydrologiska grundnät samt temporära stationer via SMHI VattenWeb. Data från SMHI:s automatiska mätstationer uppdateras dessutom dagligen. VattenWeb ersätter därmed den tidigare karttjänsten för nedladdning av mätdata, WQ Web. VattenWeb hittar du genom att klicka på länken nedan:

SMHI VattenWebb