Ny version

Metadata i användargränssnitt och uppdaterad sökfunktion

Modeller
När du väljer ett delavrinningsområde visas metadata för detta område i användargränssnittet. Du kan där välja att ladda ner data för detta område. De metadata som visas är delavrinningsområdets id, delavrinningsområdets namn, huvudavrinningsområde och utloppspunkt.
När du skriver i rutan ”Områdets id” så visas en lista med alla områden som motsvarar det som du hittills skrivit in. Max 21 rader visas i listan.

Mätningar
När du skriver i rutan ”Station” så visas en lista med alla stationer som motsvarar det som du hittills skrivit in. Du kan välja att skriva stationsnummer eller stationsnamn. . Max 21 rader visas i listan.