Förändringar kustzon

Månads- och årsvärdenMer metadata för varje havsbassängUppströms (högerklicka och välj beräkna hela avrinningsområdet)