Brandriskprognoser och miljöövervakning

SMHI stödjer andra myndigheter i det dagliga arbetet, under delar av eller hela året. Dessa tjänster görs som myndighetssamverkan till självkostnadspris.

SMHI hjälper andra myndigheter med rutintjänster inom våra kompetensområden; meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi.

Några exempel på rutintjänster

  • Brandriskprognoser för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).
  • Miljöövervakning av vissa parametrar för Naturvårdsverket.
  • Drift av våg- och strömmodeller för MSB och Naturvårdsverket.
  • Internetsidor för kommunala räddningstjänster.
  • Kontrollverksamhet av vattendomar för länsstyrelser och miljödomstolar.

Vi hjälper gärna till och driver de rutintjänster som Ni har behov av eller som Ni idag driver själva. Kontakta oss för en diskussion om vad vi kan göra för Er.