Betatestare till "Folkets väder"

Tack för att du vill hjälpa oss med "Folkets väder"!

Vi kommer att ta kontakt med dej på den e-postadress du angivit med information om testningen.