Klimatkurs beställd för den fransktalande delen av Västafrika

SMHI har fått i uppdrag av Sida att utbilda beslutsfattare från Västafrika i anpassning till klimatförändringarna och även i tillvägagångssätt för att minska de utsläpp som påverkar klimatet. Nu pågår förberedelserna inför kursstarten i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou i november.

Sedan 2007 har SMHI arrangerat klimatutbildningar på uppdrag av Sida för tjänstemän och andra nyckelpersoner i utvecklingsländer. Höstens kurs vänder sig till de fransktalande länderna i Västafrika, och kommer äga rum både i Afrika och i Sverige.

Inledning i Burkina Faso ger ökad lokal prägel

Programmet inleds med en första vecka i Burkina Fasos huvudstad, Ouagadougou, i månadsskiftet november/december.

- Tanken med att förlägga en första introduktionsvecka till regionen är att innehållet ska få mer lokal prägel, inte bara genom att vi befinner oss på plats, utan också genom att vi får större möjligheter att involvera lokala experter, berättar Lisa Mjörning som deltar i planeringen.

– Det är första gången vår klimatkurs ges på franska, vilket innebär en extra utmaning, tillägger Lisa Mjörning.

Jordbruk och hälsa är viktiga ämnen

Kursen har en ämnesövergripande utgångspunkt till klimatförändringen, med fördjupning i frågor som rör ökenspridning, jordbruk, vattenresurser och hälsa.

Under tre veckor i januari och februari 2011 besöker kursdeltagarna Sverige. Här fortsätter lektionerna, och studiebesök på utvalda svenska företag och institut.

- Vi vill visa deltagarna exempel på hur vi i Sverige hanterar klimatfrågan, säger Lisa Mjörning.

Under hösten 2011 kommer ett slutseminarium genomföras i Västafrika.