Foto Johan Warden

Jordbruk

SMHIs prognoser för lantbrukare och skogsbrukare underlättar planeringen av ert dagliga arbete.

Produkter

Tjänster för lantbrukare

– bästa möjliga beslutsunderlag

SMHIs Lantbruksväder består av ett tjugotal olika produkter, som är utformade för att ge bästa möjliga beslutsunderlag för er som arbetar med lantbruk.

Lantbruksväder

Effektivisera skogsbruket

– webbtjänster som underlättar skogsarbetet

Många vädertyper kan störa eller rent av omöjliggöra skogsarbete. SMHIs tjänster för skogsbrukare kan hjälpa dig att undvika sådana situationer.

Skogsbruk