Menu
 

Jordbruk

SMHIs prognoser för lantbrukare och skogsbrukare underlättar planeringen av ert dagliga arbete.

Tjänster för lantbrukare

- bästa möjliga beslutsunderlag
SMHIs Lantbruksväder består av ett tjugotal olika produkter, som är utformade för att ge bästa möjliga beslutsunderlag för er som arbetar med lantbruk.

Effektivisera skogsbruket

- webbtjänster som underlättar skogsarbetet
Många vädertyper kan störa eller rent av omöjliggöra skogsarbete. SMHIs tjänster för skogsbrukare kan hjälpa dig att undvika sådana situationer.

Tjänster för lantbrukare

- bästa möjliga beslutsunderlag
SMHIs Lantbruksväder består av ett tjugotal olika produkter, som är utformade för att ge bästa möjliga beslutsunderlag för er som arbetar med lantbruk.

Effektivisera skogsbruket

- webbtjänster som underlättar skogsarbetet
Många vädertyper kan störa eller rent av omöjliggöra skogsarbete. SMHIs tjänster för skogsbrukare kan hjälpa dig att undvika sådana situationer.