Jordbruk

SMHIs prognoser för lantbrukare och skogsbrukare underlättar planeringen av ert dagliga arbete.

Tjänster för lantbrukare

- bästa möjliga beslutsunderlag
SMHIs Lantbruksväder består av ett tjugotal olika produkter, som är utformade för att ge bästa möjliga beslutsunderlag för er som arbetar med lantbruk.

Tjänster för lantbrukare

- bästa möjliga beslutsunderlag
SMHIs Lantbruksväder består av ett tjugotal olika produkter, som är utformade för att ge bästa möjliga beslutsunderlag för er som arbetar med lantbruk.