Handel och tillverkning

Ta hjälp av SMHIs tjänster för resursplanering för att få kunskap om och rusta för vädret och dess effekter.