Vårvindar på Nordbygg

Efter nästan två år av tuffa tider och lågkonjunktur drar årets Nordbygg storpublik. Under torsdagen besökte drygt 20 000 personer mässan och totalt sett kan det röra sig om närmare 60 000 besökare. Manni Thofte på Erab rapporterar om tongångarna på mässan.

– Det är ett helt annat drag här i år. På förra Nordbygg för två år sedan och inte minst på fastighetsmässan på Elmia i höstas var känslan mer avvaktande. Behoven fanns där, men ingen ville ta beslut. Nu görs inte bara de allra mest akuta insatserna, utan företagen börjar även kunna göra investeringar för framtiden.

Vilka trender kan man se på mässan?

– Energibesparing står högt på agendan hos de flesta. Det är egentligen ingen ny trend, men den är väldigt tydlig här på mässan. Många försöker profilera sina företag och produkter mot just det här området.

Ser du någon trend kopplad direkt till prognosstyrning?

– Ja faktiskt, tidigare har vi fått förklara mer från grunden vad det handlar om. Nu märker vi att prognosstyrningen blivit ett naturligt alternativ att ta hänsyn till. Anledningen tror jag är att många företag hunnit prova på tekniken, ofta under en tvåårsperiod, och nu gått vidare och installerat på större ytor. Innan testperioden är över finns en större osäkerhet. Nu handlar det mer om att välja ut lämpliga områden.

Det låter som enbart positiva tongångar.

– Ja, det skulle i så fall vara parkeringssituationen som är negativ. Det har kommit så många besökare att en del har haft det rent omöjligt att hitta en enda ledig parkeringsplats.