Utvärderingsprojekt för Graddagar och Energiindex klart i vår

Byggbranschens utvärderingsprojekt för SMHI Graddagar och Energiindex går nu in på sluttampen och lämnar sitt utlåtande senare i vår.

Projektet drogs igång av byggbolaget Skanska efter att Boverkets nya byggregler infördes 2006. Regler som kan leda till att byggföretagen blir ersättningsskyldiga om inte nybyggda fastigheter uppfyller de nya och tuffare kraven på energieffektivitet. Energiprestanda ska nu mätas upp inom två år efter färdigställande och den uppmätta energin måste ligga under den kravnivå som gäller, beroende på byggnadstyp och klimatzon.

Väderdata för olika orter och år

Projektledare Pär Carling beskriver projektet som tester av Graddagars och Energiindex spridning genom simuleringar, där man kör energimodeller för typhus mot SMHIs väderdata för olika orter och år.

– Metoden innebär i korthet att vi kör en simuleringsmodell av en typbyggnad mot ett stort antal årsväderfiler. Den simulerade energianvändningen för respektive år korrigeras med SMHIs metoder och spridningen i det korrigerade resultatet för respektive typbyggnad och korrigeringsmetod analyseras.

Vill inte säga för mycket i förskott

Pär Carling vill inte säga för mycket om resultaten i förskott, men antyder att Graddagar kanske passar bäst för äldre fastigheter, som det ser ut nu i alla fall.

Utvärderingsprojektet finansieras av SBUF, det vill säga Svenska byggbranschens utvecklingsfond samt byggbolaget Skanska och SMHI.

FAKTA

SMHI Graddagar summerar skillnaden mellan utomhustemperatur och en fiktiv inomhustemperatur och jämför den med en normal månad. Kvoten mellan aktuell och normal summa (graddagar) används för att korrigera den uppmätta energianvändningen.

I Energiindex tas även hänsyn till fastighetens tekniska egenskaper och hur solsken, vind och nederbörd påverkar korrigeringen.