Umeå testar markvärmen

En av dem som använder prognosstyrning av markvärme är Umeå kommun. Gatudriftchef Torbjörn Sandberg berättar om erfarenheterna hittills: – För vår del var målet främst att minska energiförbrukningen och därigenom värna om miljön. Sedan är det förstås en ekonomisk fråga, då markvärmda ytor kostar stora pengar.

Umeå har nu haft systemet installerat ungefär ett och ett halvt år. Ännu är det för tidigt att säga hur stora besparingarna blivit.

– Vi hade en del tekniska problem med våra pumpar, så vi kunde inte dra nytta av systemet fullt ut förra vintern. I år räknar vi däremot med att det ska användas hela säsongen.

Redan innan prognosstyrningen hade Umeå ett automatiskt system som drog igång markvärmen.

– En givare kände av när det kom nederbörd och satte igång systemet, förklarar Torbjörn Sandberg. Det fungerade bra, men det innebar också att det blev en fördröjning då det tar tid att värma upp en yta som ska tinas ren från snö. Genom att installera prognosstyrningen kan vi komma undan det problemet.

40 000 kvadratmeter markvärme

Ännu så länge är det Rådhustorget och en gågata i Umeå som är prognosstyrt, men om resultatet blir bra den här säsongen finns det många fler tänkbara objekt.

– I Umeå har vi idag 40 000 kvadratmeter markvärme, på en mängd olika anläggningar och det kommer till nya hela tiden. Blir resultatet bra ska prognosstyrningen in i allting på sikt, konstaterar Torbjörn Sandberg.