Solen sänker energikostnaden

Våren närmar sig med stormsteg, och med den ett ökande tillskott av gratisenergi i form av globalstrålning och fler solskenstimmar. SMHI Prognosstyrning innebär bl.a. att utnyttja byggnadens energilagringskapacitet och naturens tillhandahållande av gratisenergi.

Att styra en fastighets uppvärmning med hjälp av SMHI Prognosstyrning innebär bl.a. att utnyttja byggnadens energilagringskapacitet och naturens tillhandahållande av gratisenergi. Varma dagar värmer byggnadsstommen med överskottsenergi, vilket innebär att behovet av tillförd energi minskar. SMHI Prognosstyrning sänker i dessa fall energiuttaget från fjärrvärmeväxlaren, under kvälls- och nattetid, och låter värmesystemet utnyttja byggnadens lagrade energi. De mest fördelaktiga perioderna med avseende på energibesparing med hjälp av SMHI Prognosstyrning är under värmesäsongens start och slut, d.v.s. under höst och vår.

Våren närmar sig med stormsteg, och med den ett ökande tillskott av gratisenergi i form av globalstrålning och fler solskenstimmar. Globalstrålning är ett mått på effekten hos den inkommande solinstrålningen.

Nedanstående bilder visar normalvärdet för globalstrålning och solskenstimmar för december och april. Under vintern är tillskottet av gratis solenergi närmare noll på grund av att globalstrålningen är låg i kombination med ett lågt antal solskenstimmar (de två övre kartorna). Under våren är det normalt sett mycket gynnsammare (de två nedre kartorna).