Solcellernas återkomst – Uppsalahem klär husfasad på 700 kvm

Solcellerna har fört en tynande tillvaro de senaste åren. Få fastighetsbolag har vågat satsa på tekniken, som inte riktigt uppfyllde de höga förhoppningar som fanns från början. Men kanske ser vi en vändning nu? På Ideon Gateway i Lund monteras solceller och senast i raden är Uppsalahem, som vi tidigare läst om när de installerade prognosstyrning. Den här gången började allt med en arkitekttävling.

– I bidraget från en av arkitekterna fanns förslaget att klä fasaden med solcellsplattor. Vi fastnade för det och spann vidare på konceptet, berättar Lars-Gunnar Sjöö, byggchef på Uppsalahem.

När tankarna började gro upptäckte Uppsalahem att det fanns flera pluseffekter. I Uppsala bedrivs nämligen en stor del av all solcellsforskning i Sverige, så det är nära mellan teori och praktik. Dessutom var den aktuella fastigheten perfekt för ändamålet. Den är placerad på ett soligt läge och dessutom är huskroppen böjd på ett sätt så att solen kommer åt att lysa på rätt sida av huset en stor del av dagen.

– Vi räknar med att solcellerna ska bidra med ungefär 64 000 kWh, vilket motsvarar ungefär 15 procent av husets totala energiförbrukning, berättar Lars-Göran Sjöö. Det är ren elproduktion det handlar om och vi räknar med att solcellselen ska hjälpa till med att driva pumpar, hissar och allmänbelysning. Vi kommer samtidigt att montera energisnåla LED-ljus i trapphusen.

Spännande möjligheter att utnyttja mikroklimat

Den aktuella fasaden är ungefär 900 kvadratmeter stor, varav solcellerna kommer att täcka ungefär 700, monterade med distanser på ungefär 15 centimeter. Och just dessa centimetrar är extra intressanta, där bildas nämligen ett mikroklimat.

– Det är en tanke vi fått på senare tid, berättar Lars-Gunnar Sjöö, att vi kanske i framtiden kan ta tillvara på det här mikroklimatet på något sätt. Värmen stiger ju uppåt och då borde det gå att montera värmeväxlare som tar tillvara på överskottet. På så sätt skulle vi kunna få ner energikostnaden även för uppvärmningen. Det vore en välkommen bonus och inte alls omöjligt, liknande försök har gjort i bland annat Kanada.

Verkningsgraden på 15-18 procent måste upp

Allt som stärker ekonomin i satsningen är välkommet, för idag räknar inte Uppsalahem med att den kommer att vara lönsam på kortare sikt. Livslängden är visserligen minst 25-35 år, om något slits ut är det snarare elutrustningen omkring, inte solcellerna. Men investeringen är ganska stor och verkningsgraden i systemet ligger på ungefär 15-18 procent, något som måste förbättras för att få god ekonomi. Trots det har Uppsalahem alltså vågat satsa på tekniken, varför?

– Idag har vi kommit ner så lågt med värmeförbrukningen att vi måste börja angripa elen som nästa steg. Vi måste börja tänka i nya banor och försöka producera energi själva. Elpriset behöver ungefär tredubblas för att satsningen på solcellerna ska gå att räkna hem, men det är inte därför vi gör det. Vi vill prova en ny teknik som vi kommer att vara tvungna att använda i framtiden. Någon gång måste vi ändå börja samla praktiska erfarenheter kring hur vi ska använda tekniken för att kunna förbättra den, varför då inte börja nu?

Länktips!

Så kan solcell bli 90 procent billigare