SMHI satsar på utveckling av prognosstyrningen

Prognosstyrning har funnits länge på marknaden, men det är först på senare år som fastighetsbolagen har satsat på metoden i större skala. Samtidigt har modellerna som ligger till grund för prognosstyrningen förfinats avsevärt. – Nu gör SMHI en storsatsning för att förbättra produkten ytterligare, berättar produktchefen Magnus Rödin. På sikt väntar en helt ny generation av prognosstyrning för fastigheter.

Det handlar egentligen om en bred satsning på alla SMHI:s energirelaterade tjänster, där prognosstyrningen, liksom Energiindex och Graddagar, är en viktig del.

– Med ökade resurser och fler personer som arbetar med området kan vi öka hastigheten på utvecklingen, berättar Magnus Rödin. Bland annat kommer vi att frigöra tid hos nyckelpersoner i utvecklingen, så att de kan fokusera på vidareutveckling.

I praktiken innebär det till exempel att antalet typhus blir fler, dvs prognosstyrningen kan användas i fler sorters byggnader, med olika verksamheter och geografiskt läge. På sikt kommer arbetet att resultera i en helt ny generation av prognosstyrning.

– Visionen är att noggrannheten i prognoserna kommer att vara på en sådan nivå att prognosstyrningen kan användas i nybyggnationer och till och med passivhus med gott resultat. Sådana byggnader är oerhört energisnåla men även täta hus tjänar på att styra med framförhållning. Varje minskning är ett steg på vägen mot full självförsörjning.

Nästa generations prognosstyrning kommer också att ta större hänsyn till mer detaljer i husen, som påverkar energiförbrukningen.

– Säkert kommer fler förbättringar att adderas, ännu vet vi förstås inte helt och hållet hur nästa generation kommer att se ut. Det finns heller inte någon tidplan för när den kan lanseras, konstaterar Magnus Rödin. Men en sak är säker, det finns en väldigt stark vilja till förbättringar, både hos oss på SMHI och hos våra samarbetspartners Erab och Honeywell. En framtidstro som vi hoppas smittar av sig på våra kunder.