Så påverkas Sverige av klimatförändringarna

Bor du i Norrland finns det stora möjligheter att du drar vinstlotten när det gäller klimatförändringarna i Sverige. Medan de smältande isarna leder till högre vattennivåer och översvämmade landområden söderöver kan norrlänningarna sakta höja sig över sina landsmän. Någon centimeter per år ungefär.

Det är isarna på Grönland och Sydpolen (Antarktis) som är bovarna i just det här dramat. Nordpolens is (Arktis) flyter ju och höjer därmed inte havsnivån om den smälter.

– Stigande världshav är ett jätteproblem i världen, berättar Sten Bergström, professor och klimatexpert på SMHI. Nästan alla tättbefolkade områden och storstäder ligger vid havet.

Hos oss ser dock bilden lite olika ut, beroende på var man bor. Samtidigt som havsnivån stiger har vi landhöjning i Sverige.

– Gränsen går ungefär vid Stockholm, norröver går landhöjningen fortare än höjningen av vattennivån, medan det är tvärtom söderut. Man kan säga att Sverige långsamt tippar över, säger Sten Bergström.

Strandstuga mitt inne i skogen

I norr går landhöjningen så snabbt som en centimeter per år. Det betyder en meter på 100 år, vilket innebär att sommarstugan vid stranden, om det är långgrunt, kan ligga långt inne på land när barnbarnen en gång får ärva den.

Runt Mälaren är problemet det motsatta. Marginalen är idag 70 centimeter till att den stora insjön åter ska förenas med och bli en del av Östersjön. Det har länge varit en betryggande nivå, eftersom Stockholmstraktens nivåer under alla år sedan mätningarna inleddes på 1770-talet har stigit snabbare än havet. Nu är vi dock nära den gräns där det håller på att vända.

Kan påverka bygget av Slussen i Stockholm

– Vi är nära den punkt då man kan säga att havsnivåerna i Stockholm hinner ikapp landhöjningen, säger Sten Bergström. Landhöjningen är nu ca fem millimeter per år och havet stiger med ca tre millimeter. Om det fortsätter i samma takt kommer det att vända omkring 2050. Det är trots allt bara 40 år dit. När man tänker på hur lång tid det tar innan nya Slussen i Stockholm är på plats och hur lång livslängd den ska ha, så inser man att det här är en reell faktor att tänka på.

Nu kanske det inte låter så märkvärdigt med några få millimeter per år, men faktum är att utvecklingen tycks accelerera. Det är inte heller havsnivån i sig som är det stora problemet inledningsvis.

– Vi blir mycket mer sårbara för stormar och oväder när havsnivån höjs. Däremot ser vi inte, vilket man läser om i tidningarna ibland, att stormarna skulle bli fler och värre. Men ta till exempel Västkusten, som drabbades hårt av stormen Gudrun för några år sedan. Med en högre vattennivå skulle kommande stormar av samma kaliber kunna orsaka betydligt mer omfattande skador.

Göteborg mer i blåsväder än Stockholm

Över huvudtaget ligger Göteborg sämre till än Stockholm, åtminstone i det här sammanhanget. Vattennivån i kombination med stormarna gör att klimatförändringarna måste tas med som en faktor även vid vanligt bostadsbyggandet.

– Vi har goda möjligheter att klara av den ökade havsnivån, även i södra Sverige, men då kräver det att vi inte binder ris för egen rygg. Som det ser ut idag utsätter vi oss för ökade risker genom att bygga allt närmare stränderna på en nivå strax över havsytan.

– Ibland är det inte klimatförändringarna som är orsaken till problemen, utan att vi exponerat oss mer för vädret, konstaterar Sten Bergström.