Optimera energiförbrukningen med prognosstyrning

Prognosstyrning med SMHI WeatherSync® ger dig möjlighet att optimera energiförbrukningen samtidigt som miljöpåverkan minskar. Detta är en balansgång som inte bara kräver effektiva tekniska lösningar utan även god kunskap om klimatet och vädret runt omkring oss.

SMHI har gedigen kunskap om hur olika byggnader påverkas av vädret. Vi kombinerar beräkningar av en specifik byggnads energitekniska egenskaper med detaljerade prognoser på temperatur, sol, vind och nederbörd. Resultatet är en specialprognos som timme för timme tar hänsyn till byggnadens värmelagrande förmåga och kommande väderförändringar.

Rätt mängd energi

Tekniken gör det möjligt att bättre ta till vara på energi som sol- och internvärme och kompensera mot nedkylning i blåsigt väder. Prognosstyrning ser till att rätt mängd energi tillförs för att hålla en konstant och önskad inomhustemperatur. Genom att minimera tillfällen med övertemperaturer inomhus, i exempelvis soligt väder, slipper ni vädra bort redan betald värme eller ännu värre; kyla bort överskottet med dyr elenergi.

Vinsterna är många

  • Bättre ekonomi: årliga besparingar upp till 10 kr/m2
  • Lägre energiförbrukning: upp till 20 kWh/m2 och år
  • Stärkt miljöprofil: prognosstyrning bidrar till minskande utsläpp av CO2
  • Jämnare temperatur inomhus - positivt för hyresgästerna
  • Enklare fastighetsdrift – SMHIs system tar hand om väderomslagen
  • Färre klagomål på värmen – resurser för fastighetsskötsel frigörs internt
  • Bra för många – lämpar sig för de flesta flerbostadshus och kontorsbyggnader

Prognosstyrning med SMHI WeatherSync® säljs av våra utvalda samarbetspartners som också står för de tekniska lösningarna, inklusive installation, funktionskontroll och uppföljning.

Våra samarbetspartners är Erab och Nordomatic.