Ökad nyfikenhet i Danmark

Det är inte bara i Sverige som det finns ett intresse för prognosstyrning. Även i vårt södra grannland Danmark börjar intresset växa.

– Det finns helt klart ett intresse för prognosstyrning i Danmark och när vi presenterar lösningen för fastighetsbolagen vill de gärna höra mer, säger Lars Preuss Heglund, Field Service Supervisor på Honeywell som säljer SMHIs prognosstyrningstjänster i Danmark.

Både grön profil och besparing krävs

Det är i första hand större fastighetsbolag som visat intresse för prognosstyrningen och de flesta frågorna handlar om hur prognosstyrningen kan hjälpa företagen spara pengar genom att sänka energiförbrukningen. Nu är flerbostadsfastigheter i Danmark redan till stor del energioptimerade, men prognosstyrningen kan ändå bidra till att effektivisera energianvändningen.

– Jag tror att prognosstyrning kommer att slå igenom i Danmark och då som en del i en större insats för att spara energi. För att det ska lyckas krävs det att det går att visa att lösningen inte bara bidrar till företagets gröna profil utan att den också är ekonomiskt bärkraftig, och det tycker jag vi kan visa att prognosstyrningen är, säger Lars Preuss Heglund.

Naturlig del av intelligent styrning

Än så länge är användandet av prognosstyrning i Danmark lite i sin linda, men Honeywell har flera kunder som visat intresse för att dra igång projekt där de testar prognosstyrningen på allvar. I framtiden tror Lars Preuss Heglund att prognosstyrningen har en än viktigare roll att spela.

– På lite längre sikt kommer alla lite större byggnader att förses med intelligent styrning och där kommer då prognosstyrningen in som en viktig del för att få energieffektiva hus, säger han.