Minskad energiförbrukning och jämnare värme inomhus

Med en ovanligt sträng vinter i backspegeln är det inte konstigt att energibesparing står högt på agendan hos många. Kommunala Uppsalahem har nyligen installerat prognosstyrning för att minska uppvärmningskostnaden i ett fastighetsbestånd på 86 000 kvadratmeter.

- Med den senaste utbyggnaden prognosstyr vi totalt närmare 200 000 kvadratmeter, vilket motsvarar en femtedel av hela vårt fastighetsbestånd, berättar Olof Jönson, projektsamordnare på Uppsalahem.

Prognosstyrning innebär att en fastighets uppvärmning styrs efter hur vädret kommer att bli, och hur detta påverkar det aktuella huset. På så sätt kan energianvändningen optimeras.

Besparingen som prognosstyrningen ger Uppsalahem ligger i genomsnitt på mellan 8
och 3,5 procents mindre energiförbrukning för de olika områdena. De bästa fastigheterna ger med andra ord stora besparingar, men även på den lägre nivån är investeringarna lönsamma. Uppsalahem räknar med att gränsen går vid ungefär 2-3 procent, beroende på hur mycket husen förbrukar innan åtgärden.

Jämnare inomhustemperatur

En viktig faktor för att välja prognosstyrning är också att inomhusklimatet förbättras genom att temperaturen kan hållas jämnare. Det förutsätter dock att fastigheten är väl injusterad så att alla lägenheter håller en lagom temperatur från början.

- För att få bra resultat måste värmen vara väl fördelad i huset, konstaterar Olof Jönson. Jag vet att många pratar om prognosstyrning som ett alternativ till injustering, men för oss är det A och O att denna är gjord i förväg, eller i samband med installationen.

Väljer aktivt ut områden

Uppsalahem räknar med att bygga ut prognosstyrningen ytterligare, men först är de noga med att undersöka vilka fastigheter som är mest lämpade.

- En del företag väljer att prognosstyra alla sina fastigheter. Det är förstås smidigt, men vi har valt en annan väg. Vi tar fastigheterna i tur och ordning. Vi börjar med de områden som tjänar mest på prognosstyrning, och går sedan vidare tills vi en dag kommer till läget där vi inte tjänar så mycket netto på installationerna.

De mest lämpade fastigheterna är, enligt Olof, större bostadshus med betongstomme. Ju fler våningar, desto bättre har det visat sig. Mindre trähus är inte aktuella här eftersom de lagrar värmen sämre. Uppsalahem har också prioriterat hus med självdrag och i andra hand fastigheter med frånluftsventilation.

- I topp ligger områden med sju-åttavåningshus som är byggda på 1960- och 70-talen, sammanfattar Olof.