Malmö stad finjusterar prognosstyrningen

Malmö stad tecknade för drygt ett år sedan avtal med SMHI om prognosstyrning av 14 kommunala fastigheter. Systemet finjusteras nu och Lennart Andersson vid serviceförvaltningen är positiv: – Vi är på väg att nå goda resultat med prognosstyrning.

Avtalet mellan SMHI och Malmö stad är treårigt och omfattar 14 fastigheter med en sammanlagd yta om 65 000 kvadratmeter, fördelat på olika verksamheter. Fördelningen är: en brandstation, ett LSS-boende, en teater, tre äldreboenden, tre skolor, en fritidsanläggning samt fyra förskolor.

I avtalet ingår installation, driftsättning och ett omfattande uppföljningsarbete med hjälp av SMHI:s partner Honeywell Building Solutions.

– SMHI Prognosstyrning är en av flera viktiga pusselbitar för att vi i Malmö ska nå det uppställda besparingsmålet: en reduktion av energiförbrukningen med 50 procent mellan år 2001 och 2020, säger Lennart Andersson.

Den senaste uppföljningen av installationerna av prognosstyrning i Malmö ger en blandad bild. Sex fastigheter visar en minskad energiförbrukning helt enligt plan, medan åtta fastigheter istället visar en förhöjd energiförbrukning.

Ingen oro

Men de förhöjda förbrukningssiffrorna väcker ingen oro hos Lennart Andersson.

– Vi visste redan från början att det krävs en hel del justeringar i fastigheterna för att komma rätt. Vi ser redan att våra byggnader med t ex äldreomsorg inte är optimala för prognosstyrning på grund av höga inomhustemperaturer och förändrade luftflöden. I andra fall är tekniska problem i lokalerna en förklaring.

Malmö stad kommer nu att använda sig av en speciell möjlighet i avtalet att flytta en del av utrustningen till andra fastigheter.

– Vi har ett mycket gott samarbete med Honeywell och våra funktionsentreprenörer i Malmö, säger Lennart Andersson.

SMHI Prognosstyrning bygger på särskilda, lokala väderprognoser och styrdata som tar hänsyn till förväntade väderförändringar och byggnadernas egenskaper. Uppvärmningen kan därigenom styras bättre och bli mera effektiv. Fastighetsägaren sparar energi och inomhustemperaturen blir dessutom jämnare och mera behaglig.