Inget paradis för kråkorna i Falköping

Falköpings Hyresbostäder sällar sig nu till den allt större skaran av fastighetsägare som väljer att testa SMHIs prognosstyrning. Det var främst två anledningar som fick Falköpings Hyresbostäder att intressera sig för lösningen.

– Det vi vill uppnå med ett här är att spara energi och förbättra inomhusmiljön, och jag skulle nog säga att båda fördelarna är lika viktiga för oss, säger Anders Lundh, produktionschef på Falköpings Hyresbostäder.

Inomhusmiljön förbättras på så sätt att prognosstyrning gör det möjligt att hålla en jämnare temperatur i lägenheterna och det är något som hyresgästerna uppskattar.

– De flesta tycker att det är behagligt med 21-22 grader inomhus och med prognosstyrningen kan vi se om det blir soligt så att vi ska börja dra ner på värmen eller om det blir kyligt så att vi istället ska dra på mer värme. För hyresgästerna innebär det att de får samma temperatur inne vare sig det är strålande solsken eller molnigt ute, säger Anders Lundh.

Hoppas på tioprocentig sänkning

Den jämnare temperaturen leder förstås också till att Falköpings Hyresbostäder inte behöver elda för kråkorna soliga dagar och det ska bidra till en sänkt energiförbrukning. Om det går riktigt bra så hoppas Anders Lundh på att sänka energiåtgången för uppvärmningen med kanske tio procent.

– Det fina med det här är att både fastighetsägaren och hyresgästen kan se klara fördelar med prognosstyrningen, säger han.

Till att börja med ska Falköpings Hyresbostäder utvärdera SMHIs prognosstyrning i elva trevåningshus på totalt 15 000 kvadratmeter och samtidigt jämföra med tidigare installerade system. Det rör sig i det här fallet om hus som är byggda från 1950-talet fram till 1970-talet.

Ser tendenserna redan efter vintern

Det här blir första vintern som Falköpings Hyresbostäder använder prognosstyrningen så än går det inte att säga något om resultatet, men redan om några månader lär det synas om förhoppningarna infrias.

– Den slutliga utvärderingen lär inte bli klar förrän om ett år, men de första tendenserna lär vi kunna se redan efter vintern, så då blir det spännande att se om vi når våra mål, säger Anders Lundh.