Forskning om prognosstyrning går framåt

På Chalmers jobbar forskaren Daniel Olsson med ett projekt som ska undersöka hur stor effekt prognosstyrning egentligen har på energianvändningen, vilket vi rapporterade om i fjol. Nu har vi hört efter med Daniel hur läget för projektet är idag.

Hur långt har du kommit med arbetet?

Det här bygger på att jag ska simulera ett antal fall och se vilka energibesparingar prognosstyrning kan ge, och just nu håller jag på att fundera på hur dessa simuleringar ska göras. Det finns inga färdiga program för att simulera prognosstyrning utan jag får skapa det själv och det krävs en del eftertanke för att få det rätt.

Vad är den största utmaningen?

Det finns flera utmaningar, men en av de största är att få simuleringarna att efterlikna verkligheten så mycket som möjligt. Både vad gäller att simulera byggnader och själva prognosstyrningssystemet. Det finns mätningar från verkliga byggnader att jämföra med, men då måste man först identifiera om det gjorts andra förändringar som påverkat energiförbrukningen och i så fall hur mycket. När det sedan gäller det som prognosstyrningen påverkat vill vi veta vad det är i prognosstyrningen som påverkat förbrukningen.

Finns det någon fråga du själv tycker är extra intressant?

SMHI säger själva att prognosstyrningen fungerar bäst i tunga hus. Så jag tycker det vore intressant att se hur tung en byggnad behöver vara för att prognosstyrningen ska ge effekt.

När räknar du med att vara klar?

Inom två år, med marginal.