Fogelvik Estate testar prognosstyrning

Fogelvik Estates är ett fastighetsbolag med verksamhet i Östergötland och Småland. Totalt förvaltar företaget 860 lägenheter och i fem av sina fastigheter testas nu prognosstyrning. När detta skrivs har systemet använts i två månader så det är för tidigt att säga vad resultatet blir, men Niklas Andersson, tekniskt ansvarig på Fogelvik Estates, vet vad han vill se.

- Vi hoppas kunna stärka vår miljöprofil med hjälp av prognosstyrning och vi hoppas förstås också kunna spara lite pengar, säger han.

Hoppas öka komforten för de boende

Förutom att sänka företagets miljöpåverkan är tanken att prognosstyrningen ska öka komforten hos de boende. Dels genom att de får jämnare innetemperatur över året, dels genom att det blir pengar över till annat.

- Om vi kan sänka kostnaderna för uppvärmningen ger det oss pengar att göra andra investeringar och upprustningar som kommer våra boende till godo, säger Niklas Andersson.

För att ytterligare stärka sin miljöprofil använder Fogelvik Estates bland annat miljöbilar i sin verksamhet och köper el som kommer från vindkraft.