Fem frågor till HSB:s chefsexpert på energi

HSB Riksförbund är mycket aktiva när det gäller att leta upp och utvärdera nya metoder och tekniker för energibesparing i fastigheter. Vi frågar HSB:s chefsexpert Roland Jonsson vad som står högst på agendan just nu?

– Hetast är förstås debatten kring elpriset. Med moms och skatt har det legat över 3 kronor per kWh. På det sättet kan man väl säga att det aldrig har varit så lönsamt att genomföra energieffektivisering.

Märker du av en ökad aktivitet hos föreningarna?

Ja, självklart finns det ett stort intresse. Samtidigt är det ett stort steg mellan intresse och att faktiskt göra något. De som klagar på elpriserna men inte själva gör något för att sänka förbrukningen har på sätt och vis ändå accepterat priserna. Det finns massor av metoder som snabbt sänker förbrukningen, det är bara att ta tag i det. Där har vi en viktig uppgift att gå ut och informera och stötta.

Nämn några effektiva åtgärder

Dåligt inreglerade värmesystem är nog nummer ett. Se till så att värmesystemet håller en jämn temperatur i alla lägenheter. Om det är 14 grader på ett ställe och 28 grader på ett annat så påverkar det energiuttaget. På det sättet kan man säga att de höga energipriserna avslöjar brister i systemet. Ett system som inte är optimerat kostar mycket pengar så här kalla vinterdagar.

Nu december kommer vi inom ramen för BeBo, där Energimyndigheten och ett antal fastighetsägare samlas, att dra igång ett projekt kring energieffektiva tvättstugor. Där tror vi att det finns mycket att spara.

Hur ser du på prognosstyring?

Jag har förstås kommit i kontakt med det flera gånger tidigare. Hur bra det fungerar beror helt och hållet på omständigheterna, framför allt hur fastigheten är byggd. Om det är en tung eller lätt fastighet. Jag har själv inte haft möjlighet att testa någon kåk, med mätningar före och efter installation, men det vore intressant att göra det.

Ser du några andra spännande lösningar på sikt?

Tekniskt sett finns det lösningar för väldigt mycket redan nu. För dem som är aktiva finns det stora möjligheter att nå sina energimål. En intressant lösning som vi inte använt så mycket i Sverige, men som är vanlig nere i Europa, är att se över isoleringen på de värmeförande rören i huset och även att använda koaxialrör i stället för ett separat VVC-rör. Det går faktiskt att halvera energiförlusterna om man gör på rätt sätt.