Erab utsedd till förstahandsleverantör av HBV

HBV har nu avslutat sin upphandling när det gäller prognosstyrning och i den blev Elektrorelä AB, Erab, utsedd till förstahandsleverantör. Det gör att kommunala bostadsbolag nu kan skaffa prognosstyrning utan att behöva gå igenom hela processen med en offentlig upphandling.

- Det blir nu enklare för bostadsbolag som vill komma igång med prognosstyrning och HBV-avtalet borgar också för att vi som leverantör håller ett bra pris och att vi har en servicegrad som motsvarar HBVs högt ställda krav, säger Manni Thofte marknadschef på Erab.

Förhoppningen är att fler bostadsbolag ska vilja testa prognosstyrning och se hur det kan sänka energiförbrukningen i fastighetsbeståndet. Det gäller bara att komma ihåg att vissa hus passar bättre än andra för prognosstyrning och att tester i allt för liten skala kan ge missvisande resultat.

- Vi går ogärna in i projekt där man testar prognosstyrning i färre än tre fastigheter och helst vill vi testa det i fem fastigheter. Annars kan det bli att man får alldeles för bra eller för dåliga värden beroende på fastighetens beskaffenhet och då får man endera överdrivna förväntningar på beståndet som helhet eller också lägger man ner prognosstyrningen, kanske i onödan. Testar man i fem fastigheter så brukar det ofta visa sig att det blir en snittbesparing på 7-12 procent över alla fastigheterna, säger Manni Thofte.

Viktigt med rätt balansering

Sedan är det också viktigt att komma ihåg att prognosstyrning bara är ett av redskapen i verktygslådan för att sänka energiförbrukningen.

- Det finns många fastigheter där det aldrig gjorts en ordentlig balansering av värmesystemet och finns det balansproblem kan prognosstyrningen inte åtgärda det. Är det alltid kallare i en lägenhet så kommer det att fortsätta vara kallare i den även efter att prognosstyrningen installerats. Det är viktigt att vara införstådd med vad prognosstyrningen kan och inte kan, säger Manni Thofte.

Testa i det egna fastighetsbeståndet

För de flesta går det säkert att sänka både kostnader och energiåtgång med prognosstyrning och det bästa sättet att ta reda på hur prognosstyrningen fungerar är helt enkelt att köra ett test i det egna fastighetsbeståndet. Att inte fler redan har gjort det förvånar Manni Thofte.

- Fördelen med prognosstyrning är att den är enkel att installera, abonnemanget är förhållandevis billigt och om det inte skulle fungera är det bara att koppla bort systemet. Så det kostar inte mycket att testa i tre till fem fastigheter. Att bara säga nej till en lösning som är så här pass billig, baserat på att det kanske inte fungerat för någon som testat i ett hus som inte alls var lämpat för prognosstyrning, tycker jag är synd.