Chalmers i forskningsprojekt kring prognosstyrning

Att låta väderprognoser styra uppvärmningen av bostadshus har blivit allt vanligare de senaste åren. Samtidigt är det ofta ganska svårt att bevisa exakt hur stor effekten på energianvändningen är. Inte minst med tanke på att väderförhållandena skiljer sig åt från år till år, att även näraliggande fastigheter har olika väderläge samt att prognosstyrningen ibland kombineras med andra energibesparande åtgärder.

Med bakgrund av detta har Chalmers beslutat sig för att undersöka vetenskapligt hur stor effekt prognosstyrning egentligen har på energianvändningen.

– Vi har haft idén länge, men det var först i höstas som vi kunde starta, eftersom vi då fick anslag från Energimyndigheten, berättar Jan-Olof Dalenbäck, professor i installationsteknik på Chalmers i Göteborg.

Testa funktionen tillsammans med andra system

Syftet med forskningsprojektet är dels att reda ut mer i detalj hur väderprognosstyrningen fungerar och dels att undersöka hur den fungerar tillsammans med andra system i ett hus.

– Som med alla tekniker av det här slaget finns det de som ifrågasätter nyttan, medan andra är lika säkra på att de sparar mycket. Det pågår en diskussion hela tiden om värmesystemen i fastigheterna. Ett forskningsprojekt av det här slaget är väl det naturliga sättet att reda ut diskussionen, konstaterar Jan-Olof.

Referensgrupp med praktisk erfarenhet

I praktiken kommer det att gå till så att avancerade simuleringar görs av olika sätt att styra fastigheternas värmesystem med hjälp av väderprognoser. Dessa kommer sedan att jämföras med motsvarande simuleringar av de mer traditionella sätten att styra värmen. På detta sätt kan olika tekniker isoleras och de störningar som alltid uppstår i verkligheten kan undvikas. Jan-Olof räknar dock med att även denna metod kommer att möta viss kritik.

– Det får man alltid räkna med. Det vi förväntar oss är att få höra att vi simulerat byggnader som inte är representativa. För att förebygga detta har vi satt ihop en referensgrupp. Tillsammans med den kommer vi att ta fram byggnader att räkna på.

I referensgruppen, som löpande kommer att följa forskningsprojektet, finns både representanter för de som säljer tekniken och erfarna förvaltare från fastighetsbolagen.

Planeras vara färdigt 2012

Projektet, som i praktiken är en licentiatavhandling för forskaren Daniel Olsson, beräknas ta drygt två år.

– Det är alltid svårt att säga en exakt slutpunkt så här i början av ett projekt. Vi har inte heller bestämt om vi kommer att publicera vetenskapliga artiklar under resans gång eller en större slutrapport. Vi räknar dock med att kunna vara färdiga med arbetet i början av 2012, avslutar Jan-Olof Dalenbäck.