Allt fler fastighetsägare gör miljösatsningar

2009 har varit ett framgångsrikt år för SMHI Prognosstyrning. – Vi har fått många nya och stora kunder. Det betyder att vi minskar koldioxidutsläppen i Sverige med åtskilliga ton per år, konstaterar Jonas Wallin, SMHIs försäljningschef.

Jonas Wallin, försäljningschef

En viktig förklaring till ökningen av prognosstyrning är de allmännyttiga bostadsföretagen som under året satsat på bred front när det gäller energisparande åtgärder. Ett åttiotal allmännyttiga bostadsföretag inom samarbetsorganisationen Sabo kom förra året överens om att sänka energiförbrukningen i sina fastighetsbestånd med 20 procent fram till år 2016, med 2007 som jämförelseår.

Från medvetenhet till handling

Nya, stora kunder som satsat på SMHI Prognosstyrning är exempelvis Malmö stad och Kalmarhem.

– Allt fler företag går nu från miljömedvetenhet till praktisk handling, konstaterar Wallin som dessutom pekar på möjligheten att spara pengar med en installation.

SMHI Prognosstyrning är en metod som lätt kan installeras i ett stort fastighetsbestånd och sänka energiförbrukningen, och därmed kostnaden. Inte sällan med upp till tio procent. Sparade pengar som sedan kan användas till att underhålla fastigheterna med.

– Att prognosstyrningen sedan också ger ett jämnare inomhusklimat och bättre miljö är ju verkligen grädde på moset, menar Jonas Wallin entusiastiskt.

Vad händer under nästa år?

Jo, försäljningschefen spår att miljön blir ännu mera i fokus under 2010, vilket samtidigt skapar en framgångsvind för SMHI Prognosstyrning. Men det gäller att gå framåt med stor ödmjukhet, lyssna noga på vad kunderna vill ha och även kunna avråda från installationer, där det inte passar eller lönar sig med prognosstyrning.

Under 2010 kommer satsningen på den europeiska marknaden också att ta fart och här söker SMHI efter samarbetspartner utomlands.

– På lite sikt är målet att bli främst på prognosstyrning i Europa, avslutar Jonas Wallin optimistiskt.