Alla HSB-föreningar får tillgång till ett bra erbjudande på prognosstyrning

Sedan juni 2010 finns ett avtal som ger HSB:s bostadsrättsföreningar i landet tillgång till SMHI Prognosstyrning av fastigheter.

– Vi ser prognosstyrning som en bra hjälp för våra föreningar, säger Jane Svensk som är strategisk inköpare vid HSB Inköp. Vi har ju goda erfarenheter sedan tidigare av SMHI:s lyckade installation av prognosstyrning i bostadsrättsföreningen Toppsockret i Stockholm.

Jane Svensk och hennes kollegor är måna om att erbjuda en så fullständig palett av klimatsmarta tekniker som möjligt till HSB:s 32 regionala föreningar och cirka 4 000 bostadsrättsföreningar i landet.

– HSB vill vara en aktiv förebild i branschen och ligga i framkant av utvecklingen inom bostadssektorn. Målet är att våra bostadsrättsföreningar vid HSB:s 100-årsjubileum 2023 ska ha sänkt koldioxidutsläppen med 40 procent, övriga delar av organisationen med 50 procent, berättar Jane Svensk.

Detta kräver genomtänkta och effektiva åtgärder som riktar in sig på hela fastigheten och prognosstyrning är en viktig pusselbit i sammanhanget.

– Vi kommer sedan att mycket noga följa upp och utvärdera de olika teknikerna vi erbjuder, säger Jane Svensk.

HSB gör också en klimatsatsning i form av ett speciellt ”Klimattåg” som rullar genom Sverige. Det sju vagnar långa tåget kommer lastat med expertis som berättar om HSB:s klimatsatsningar. Ett exempel på det är just avtalet med SMHI och Erab om prognosstyrning av fastigheter.

Tåget rullade ut från centralstationen i Luleå i slutet av september och fortsätter ända till det sista stoppet, som görs på Stockholms central lördagen den 16 oktober.