Fastighet

Med prognosstyrd fastighetsuppvärmning kan du optimera energiförbrukningen. Vid nybyggnation är det viktigt att ta hänsyn till vindens påverkan på såväl fastigheter som omkringliggande miljöer.

Prognosstyrning

- optimera energiförbrukningen
Prognosstyrning ser till att rätt mängd energi tillförs för att hålla en konstant och önskad inomhustemperatur.

Energi-Index

- klimatkorrigera er energiförbrukning
SMHI Energi-Index ger ett samlat mått på hur temperatur, solinstrålning, vind och nederbörd avvikit mot normalt för en specifik ort. Med SMHI Energi-Index får du möjlighet till mer noggrann energistatistik på dygn och månadsbasis.

SMHI Graddagar

- temperaturkorrigera er energiförbrukning
SMHI Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en dag, månad eller år avvikit mot normal temperatur för en specifik ort eller station. Med SMHI Graddagar får du möjlighet till en bättre energistatistik som tar hänsyn till och korrigerar för varmare och kallare perioder för orten.

Undvik snöras från tak

Snöraswebb hjälper dig som har ansvar för takskottning att lätt bedöma behovet av takröjning och rasrisken.

Kartering av vindkomfort

- planera för god vindmiljö
Ny bebyggelse påverkar vindklimatet vid uteplatser, gångstråk, entréer, lekplatser och balkonger. En preliminär vindstudie ger dig svar på var det blåser mest och minst i den nya bebyggelsen.

Vindlaster

- vindens verkan på byggnader
Vid nybyggnation är det viktigt att ta hänsyn till vindens dimensionerande laster. Hänsyn tas även till omkringliggande bebyggelse och topografi, samt till periodisk virvelavlösning som kan skapa svängningar i höga byggnader.

Prognosstyrning

- optimera energiförbrukningen
Prognosstyrning ser till att rätt mängd energi tillförs för att hålla en konstant och önskad inomhustemperatur.

Energi-Index

- klimatkorrigera er energiförbrukning
SMHI Energi-Index ger ett samlat mått på hur temperatur, solinstrålning, vind och nederbörd avvikit mot normalt för en specifik ort. Med SMHI Energi-Index får du möjlighet till mer noggrann energistatistik på dygn och månadsbasis.

SMHI Graddagar

- temperaturkorrigera er energiförbrukning
SMHI Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en dag, månad eller år avvikit mot normal temperatur för en specifik ort eller station. Med SMHI Graddagar får du möjlighet till en bättre energistatistik som tar hänsyn till och korrigerar för varmare och kallare perioder för orten.

Undvik snöras från tak

Snöraswebb hjälper dig som har ansvar för takskottning att lätt bedöma behovet av takröjning och rasrisken.

Kartering av vindkomfort

- planera för god vindmiljö
Ny bebyggelse påverkar vindklimatet vid uteplatser, gångstråk, entréer, lekplatser och balkonger. En preliminär vindstudie ger dig svar på var det blåser mest och minst i den nya bebyggelsen.

Vindlaster

- vindens verkan på byggnader
Vid nybyggnation är det viktigt att ta hänsyn till vindens dimensionerande laster. Hänsyn tas även till omkringliggande bebyggelse och topografi, samt till periodisk virvelavlösning som kan skapa svängningar i höga byggnader.