Energi

Oavsett om du arbetar med vindkraft, vattenkraft, trading eller med fjärrvärme kan SMHI erbjuda högkvalitativa prognoser och data som underlättar och höjer tillförlitligheten i dina beslut.

För dig som jobbar inom energihandel

- snabbast möjliga dataleveranser för energibolag, investmentbanker och analysbolag
Meteorologiska och hydrologiska produkter anpassade efter handel-/tradingmarknadens behov och krav. Du har höga krav på användbarhet och tillgänglighet samt sätter högt värde på leveranstider som tål att jämföras.

För dig som jobbar med el- och energiproduktion

- vägledning vid planering, optimering och drift
Vi erbjuder allt från klassiska väderprognoser till avancerade branschanpassade produkter som bearbetas av SMHI:s meteorologer, baseras på våra sofistikerade modellkörningar eller på forskning inom SMHI.

För dig som jobbar med eldistribution

- Kundanpassade varningssystem för bästa möjliga förutsättningar att kunna planera för extremt väder.
Förbättra och effektivisera din verksamhet med hjälp av våra produkter och tjänster. Vi kan erbjuda meteorologbevakning av väderläget, varningar via SMS och e-post, konsultation och mycket annat.

Dammsäkerhet

- dimensionerande flöden för säkra dammanläggningar
SMHI utför hydrologiska modellberäkningar för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar. Flödesberäkningarna görs både för dagens klimatförhållanden och för ett förväntat framtida klimat.

Vindenergi till havs

- underlag om vindar, vågor och vattenstånd
Vi tar fram nödvändig information för planering av vindkraftverk till havs. Vi kan även göra spridningsberäkningar av utsläpp i vindkraftsområdet, och ta hänsyn till ett klimat i förändring.

HYFO

- verktyg för presentation av väder och vatteninformation
Beslutsstöd för alla som är beroende av olika väder- och vattenparametrar för sin verksamhet.

HBV/IHMS

- konceptuell hydrologisk modell för beräkningar av exempelvis vattenföringsprognoser
HBV-modellen är en välkänd modell för beräkning och modellering av flöden. IHMS är användargränssnittet till modellen som underlättar arbetet med modelleringen.

För dig som jobbar inom energihandel

- snabbast möjliga dataleveranser för energibolag, investmentbanker och analysbolag
Meteorologiska och hydrologiska produkter anpassade efter handel-/tradingmarknadens behov och krav. Du har höga krav på användbarhet och tillgänglighet samt sätter högt värde på leveranstider som tål att jämföras.

För dig som jobbar med el- och energiproduktion

- vägledning vid planering, optimering och drift
Vi erbjuder allt från klassiska väderprognoser till avancerade branschanpassade produkter som bearbetas av SMHI:s meteorologer, baseras på våra sofistikerade modellkörningar eller på forskning inom SMHI.

För dig som jobbar med eldistribution

- Kundanpassade varningssystem för bästa möjliga förutsättningar att kunna planera för extremt väder.
Förbättra och effektivisera din verksamhet med hjälp av våra produkter och tjänster. Vi kan erbjuda meteorologbevakning av väderläget, varningar via SMS och e-post, konsultation och mycket annat.

Dammsäkerhet

- dimensionerande flöden för säkra dammanläggningar
SMHI utför hydrologiska modellberäkningar för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar. Flödesberäkningarna görs både för dagens klimatförhållanden och för ett förväntat framtida klimat.

Vindenergi till havs

- underlag om vindar, vågor och vattenstånd
Vi tar fram nödvändig information för planering av vindkraftverk till havs. Vi kan även göra spridningsberäkningar av utsläpp i vindkraftsområdet, och ta hänsyn till ett klimat i förändring.

HYFO

- verktyg för presentation av väder och vatteninformation
Beslutsstöd för alla som är beroende av olika väder- och vattenparametrar för sin verksamhet.

HBV/IHMS

- konceptuell hydrologisk modell för beräkningar av exempelvis vattenföringsprognoser
HBV-modellen är en välkänd modell för beräkning och modellering av flöden. IHMS är användargränssnittet till modellen som underlättar arbetet med modelleringen.