Klimatöversikt

Vid planering av vindkraftverksetablering på en specifik plats är det viktigt att göra en klimatöversikt som ingår som en del av en miljökonsekvensbeskrivning.

Exempel på uppgifter om extremväder och omgivningsförhållanden som du kan erhålla vid en klimatöversikt:

  • vindhastighet
  • vindriktning
  • extremvind
  • turbulens
  • lufttemperatur
  • lufttryck