Detaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torneälven

Torneälven drabbas ofta av översvämningar. Inom Interreg IVA Nord-projektet ”Detaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torneälven” har SMHI tagit fram kartor som beskriver flöden med 100 års och 250 års återkomsttider, samt beräknat högsta flöde.

Torneälven drabbas nästan varje år av översvämningar, ofta med skador som följd. Som ett led i att begränsa skadorna initierades projektet ”Detaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torneälven”, ett samarbete mellan flera berörda myndigheter i Sverige och Finland. Projektet, som pågår 2009-2012, är ett Interreg IVA Nord-projekt och därmed delvis finansierat via EU-stöd.

Ett delmål för projektet är att presentera möjliga översvämningsområden runt nedre delen av Torneälven. SMHI har utfört hydrologisk modellering för flödesbestämningar, tagit fram den hydrauliska modellen och producerat GIS-skikt och kartor.

Redovisning av resultaten

Resultaten i form av en rapport och bilagor återfinns i dokumenten nedan. Rapporten finns i svensk och finsk version.

Rapport: Detaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torneälven

Bilagor till rapporten (kartmaterial)

Ykstyiskohtainen tulvakartoitus Tornionjoen

Översvämningskartor

Översvämningskarteringen omfattar nedre delen av Torneälven. Kartskikt har tagits fram för 100 och 250 års återkomsttider samt beräknat högsta flöde.

I högerspalten finns tre set med översvämningskartor. Dels en översiktskarta för hela det område av Torneälven som omfattas av studien, dels kartor för nio delområden och dels kartor som endast visar 100 års återkomsttid i fem delområden.

Delområdenas placering framgår av kartorna nedan.