Återkomsttid, sannolikhet och risk

Ett hundraårsflöde är det vattenflöde som på en viss plats i vattendraget statistiskt sett inträffar i genomsnitt en gång på hundra år. Men, sannolikheten att 100-årsflödet blir verklighet under en hundraårsperiod är däremot hela 63%.

Om man inte accepterar en så hög risk för översvämning/överspolning under perioden kan analysen också göras utifrån större flöden såsom 500-, 1000 – års eller flöden som beräknas för olika klimatscenarier.
Med ett 1000 - årsflöde är sannolikheten ca 10 % att det ska inträffa under en hundraårsperiod, att jämföras med exempelvis 63% för ett 100 - årsflöde.


Återkomsttid för flöden
Återkomsttid i år Sannolikhet under 10 år (%) Sannolikhet under 50 år (%) Sannolikhet under 100 år (%)
10 65 99 100
100 9,6 39 63
1000 1 4,9 9,5
10000 0,1 0,5 1