Luftmiljöseminarier i Jordanien och Chile

Under en vecka i mitten av april organiserar SMHI två seminarier på ämnet luftmiljö i Santiago, Chile och i Akaba, Jordanien. Det är uppföljning av den internationella kursen Air Pollution Management som gavs på SMHI i september förra året.

Kursens deltagare är beslutsfattare inom miljö och resursplanering på lokal till nationell nivå i 15 länder i Asien, Afrika, Sydamerika och Östeuropa. Sedan kursen i Sverige har de arbetat med luftmiljörelaterade projektarbeten i hemländerna, som nu ska presenteras.

Projektarbetena handlar till exempel om partikelhalter i Sydafrika, vägtrafikens påverkan på luftkvaliteten i Bolivia och hälsostudier vid byggandet av ett nytt kraftverk i Chile.

Skapar nätverk

Skapandet av formella och informella nätverk är ett viktigt syfte med kursverksamheten, som finansieras av Sida. Förutom kursdeltagarna är experter på luftmiljö och andra intressenter i Chile och i Jordanien inbjudna till seminarierna. I Chile deltog under invigningen bland andra den chilenska miljöministern María Ignacia Benítez.

Utöver presentationer och föreläsningar ingår också studiebesök i programmet.

- Vi kommer besöka bilprovningen i Santiago, säger Camilla Andersson som ansvarar för seminariet i Santiago. På grund av jordbävningen som nyligen ägde rum i Chile fick vi ställa in ett studiebesök på en stålfabrik.