Internationell klimatutbildning på SMHI

För andra gången i år ges den internationella klimatutbildningen "Climate Change - Mitigation and Adaptation" på SMHI i Norrköping. I den fyra veckor långa kursen, som finansieras av Sida, deltar beslutsfattare från 14 länder.

Kursdeltagarna kommer att få lära sig mer om klimatförändringar, dess effekter och hur länderna kan förbereda sig för ett förändrat klimat.

Till den här omgången har 26 beslutsfattare från bland annat departement för vattenfrågor, nationella miljövårdsenheter, universitet och utvecklingskontor i utvecklingsländer antagits. De flesta av deltagarna kommer från Afrika och Asien, men även Sydamerika och Östeuropa finns representerade.

Ett intensivt program

Yan He från Kina och Paula Zapata från Colombia löser en uppgift.

Kursen består av fyra veckor intensivutbildning på SMHI i Norrköping och på Sweco i Stockholm. Både svenska och internationella experter belyser ett flertal olika aspekter av ett förändrat klimat, bland annat odlingsmöjligheter, hälsoaspekter och effekterna på kustnära områden.

Programmet består av föreläsningar, studiebesök och tid för egna projektarbeten.

– Det är inriktat dels på att belysa de specifika problem som deltagarnas hemländer kommer att ställas inför när det lokala klimatet påverkas, dels på att visa vilka vägar som kan stå öppna för att mildra effekterna, säger Gordon Carlson som ansvarar för programmet.

Alla får en svensk mentor

Varje deltagare kommer också att genomföra ett projektarbete som påbörjas under kursen i Sverige och som redovisas efter cirka sex månader på uppföljningsseminarier i hemregionen. Till sin hjälp har de varsin handledare från SMHI eller Sweco.